Het Broos Instituut

Broos Institute
Partner

Het Broos Instituut heeft ten doel het bevorderen van het primair verzorgen en verbreden van kwalitatief hoogwaardig voortgezet en wetenschappelijk onderwijs in breed verband waarbij de aandacht voor de achtergrond van de individuele leerling centraal staat, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.