Afbeelding

Open day africana cursus

Wie hier is, was al op een missie | Open Dag Africana Development Studies trok veel belangstelling

Door Sjo Velland

De Online Open Dag van de in maart te starten tweejarige cursus Africana Development Studies, trok veel belangstelling, er waren dan ook meer dan 40 bezoekers, waarvan vijf sprekers. Ik mocht erbij zijn.

'Waarom juist deze studie?' wil moderator drs Marciano Daans (voorzitter van Het Broos Instituut) graag van alle sprekers horen.

Wie hier is wás al op een missie', begint drs. Helmut Gezius.

Gezius is socioloog en docent aan de Anton De Kom Universiteit in Suriname (AdeKUS) en hij heeft aan de wieg gestaan van de tweejarige cursus (aanvankelijk genaamd AfroSurinaamse Ontwikkelingsstudies) toen die werd ontwikkeld door de AdeKUS, na het bezoek van de Asantahene Otumfuo Nana Osei Tutu II aan Suriname in 2019.

De studie is een unieke samenwerking tussen Suriname, Nederland en Ghana en gaat met name over mensen van Afrikaanse afkomst en de Afrikaanse Diaspora (buiten het continent leven). Nadat het in Suriname in 2022 van start ging, benaderde Het Broos Instituut vanuit Nederland de Surinaamse universiteit. Daaruit vloeit nu voort dat de cursus vanaf 17 maart ook in Nederland wordt aangeboden.

Een samenwerking die gebruik maakt van het gehele intellectuele kapitaal en potentie van mensen van Afrikaanse afkomst, in een virtueel klaslokaal dat in een driehoeksverhouding reikt tussen Afrika, Suriname en Europa. Academici uit Afrika en de Afro Diaspora in Europa en de Cariben zullen er lessen verzorgen, aan studenten die in Suriname en Europa gevestigd zijn.

Meerwaarde

Cursus coördinator dr. Cheryl White, archeologie docente aan de AdeKUS, legt de meerwaarde uit:

De cursus geeft de mogelijkheid onze gezamenlijke geschiedenis te onderzoeken. Dit behelst een breed oppervlak, van spiritualiteit tot opvoeding en voedsel."

White vertelt dat Surinaamse studenten die in 2022 aan het eerste cohort van de cursus startten, aan gaven behoefte te hebben aan meer kennis via Afrikaanse denker vanuit een Afrocentrisch perspectief. "We brengen dat nog meer in balans, door nog meer input van de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) te betrekken."

En ze citeerde een lijst van namen van academici die perspectieven van briljante Afrikaanse denkers te berde zullen brengen “Het beeld dat wij van Afrika en onze gezamenlijke geschiedenis hebben geleerd, moet worden aangevuld en bijgeschaafd. Om zo een eerlijker en vollediger beeld door te geven aan onze studenten.” 

Marvin Hokstam, directeur van Het Broos Instituut benadrukt dat er naast de academici uit Afrika, ook geweldige docenten uit de diaspora in Europa ingevlogen zullen worden om les te geven.

Vroeger werden in de driehoek mensen uit Afrika gestolen en geëxporteerd naar Suriname en de Cariben, kwamen er uit die gebieden goederen naar Nederland en exporteerde Europa haar oorlogen en wapens naar Afrika. Wij draaien dat nu om, door inzichten van briljante geesten uit Afrika, Suriname en de Cariben naar Nederland te brengen, samen in een klaslokaal,” zei hij.

Hij bekritiseerde het huidige onderwijssysteem. “Het werkt niet in het voordeel van mensen van Afrikaanse afkomst. We blijven onze kinderen naar scholen sturen waar ze worden geleerd om te falen, maar dan is iedereen boos op hen wanneer ze falen. Het is waanzin om steeds opnieuw hetzelfde te doen en dan verschillende uitkomsten te verwachten. Het moet anders en dat kan. Het is tijd voor verandering.”

We zijn niet incidenteel Zwart.

Moderator Marciano Daans aan Hokstam: 'wat moet bereikt zijn over tien jaar?'

Scholen waar een kind óók leert vanuit een Afrocentrisch perspectief. Wat wij geleerd hebben is dat het enige perspectief de Eurocentrische is. Allesomvattend en zaligmakend. Dit doet geen recht aan de samenleving die divers is. Wij laten kennis liggen. Wij moeten leren gebruik te maken van onze rijke geschiedenis, van onze capaciteiten en van elkaar. Niet incidenteel, maar structureel. We zijn ook niet incidenteel Zwart.

Dr. Samuel Adu-Gyamfi aan de Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Ghana (KNUST) blijkt een bevlogen spreker:

Afrikanen, mensen een Afrikaanse afkomst waar ook ter wereld moeten weten dat zij een gezamenlijke geschiedenis delen en een belang om elkaar èn Afrika te blijven ontwikkelen.

"De Ashanti koning Otumfu Osei Tutu II, zag tijdens zijn bezoek aan Suriname in dat een samenwerking ook het Afrikaanse continent ten goede zou komen. De Afrikaanse cultuur, die ondergesneeuwd is geraakt door de Westerse invloeden, heeft een nieuwe klasse van denkers. Zie het inderdaad als de Afrikaanse renaissance. Voor het continent Afrika is het noodzaak dat mensen uit de diaspora gaan samenwerken om hun erfgoed te bewaken, te verspreiden en hun economische mogelijkheden te vergroten. Wij zijn niet alleen in het verleden verbonden, maar ook in het heden en in de toekomst.”

De Open Dag was bedoeld om meer informatie te verschaffen over dit unieke universitaire programma, waarin voor het eerst mensen van Afrikaanse afkomst centraal staan. Er werd ook verteld over de studiegids, en dat het studiegeld van 1,400 euro in 8 of 16 termijnen betaald kan worden. Maar bovenal schafte de Open Dag een blik in het intellectuele niveau dat de cursus zal bieden.  

Het evenement liep een half uur later dan gepland ten einde, maar niemand die klaagt. Meerderen van ons dralen om de meeting te verlaten. Dit smaakt naar meer. Dat kan. Vanaf 19 maart 2024 wanneer de cursus van start gaat.

Inschrijven kan tot 29 februari, via de website van Het Broos Instituut.