Control Alt Delete

CAD
Partner

Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van IZI Solutions. Haar team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

"We zijn onafhankelijk en kiezen zelf met wie we wel en niet samenwerken of in gesprek gaan. Praktisch betekent het dat er niemand is die zegt wat CAD moet doen. De grenzen worden gesteld door de wet en door wat betamelijk is. Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie stellen we ons graag op als een kritische gesprekspartner die problemen agendeert en oplossingen aanreikt. Iedereen die onze missie omarmt zien we als een bondgenoot."