Afbeelding

gedupeerden toeslagenaffaire

70 procent gedupeerden heeft een migratieachtergrond

Nieuwe gegevens over het Toeslagenschandaal laten zien dat 70 procent van de gedupeerden een migratieachtergrond heeft. Dat blijkt uit een analyse van het CBS, waarbij gekeken werd naar de achtergrond van 10.265 gezinnen waarvan is vastgesteld dat zij gedupeerde zijn van het Toeslagenschandaal. Caribische-Nederlanders en Surinaamse-Nederlanders zijn relatief het zwaarst getroffen. Uit de nieuwe data blijkt dat Caribische Nederlanders, ten opzichte van Nederlandse-Nederlanders, 32 keer vaker gedupeerde zijn van het Toeslagenschandaal dan Nederlandse-Nederlanders.

Bron: NOS

Etnisch geladen risicoprofielen

Het is bekend dat de Belastingdienst bij de controle op de inkomstenbelasting werkte met risicoprofielen. Volgens de Belastingdienst, na verschillende WOB-verzoeken, bevatten deze profielen informatie over iemands tweede nationaliteit. Bij diezelfde controles, net als bij de controle op toeslagen en startende ondernemers, selecteerde de Belastingdienst ook op afkomst, religie en ‘buitenlandse achternamen’. In de risicoprofielen staan selectiecriteria zoals: “allochtoon (niet westerse landgenoten)”, “van buitenlandse origine”, “ondernemers van allochtone afkomst” en “belastingplichtigen wier achternaam eindigt op …IC”. Bij het beoordelen van 'frauderisico’s' bij giften selecteerde de Belastingdienst op giften aan Islamitische organisaties en moskeeën.

Etnisch en religieus geladen risicoprofielen bij Belastingdienst

Nieuws over problematische werkwijze Belastingdienst bij controle op toeslagen, inkomstenbelasting en bij ondernemers

Wie na deze selectiebeslissingen gecontroleerd werd, kon terecht komen in het geheime fraudesysteem FSV, dat inmiddels offline gehaald is. Hierop stonden zeker 180.000 Nederlanders. Als je op de lijst stond, werd je automatisch aangemerkt en behandeld als mogelijke fraudeur, ook bij de aanvraag van toeslagen. Wie op deze lijst stond was hier niet van op de hoogte en kon zich er niet tegen verzetten.

Uit de analyse van het CBS blijkt duidelijk wat de gevolgen van deze werkwijze zijn. Caribische Nederlanders werden, ten opzichte van Nederlandse-Nederlanders, 32 keer vaker gedupeerd door de overheid dan Nederlandse-Nederlanders. Voor Surinaamse-Nederlanders is dat 22 keer vaker, voor Turkse Nederlanders 8 keer vaker, voor Marokkaanse-Nederlanders 6 keer vaker en voor Indonesische-Nederlanders 2 keer vaker.

Reactie Controle Alt Delete

Dionne Abdoelhafiezkhan

Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete reageert:

Het is schokkend dat Nederlanders met een migratieachtergrond vaker gedupeerd werden door de overheid ten opzichte van Nederlandse-Nederlanders. Deze oververtegenwoordiging is het gevolg van het gebruik van etnisch geladen risicoprofielen. Het is een schoolvoorbeeld van institutioneel racisme."

Daarnaast is Abdoelhafiezkhan onthutst over wat zij de extreme oververtegenwoordiging van Caribische- en Surinaamse-Nederlanders noemt:

Surinaamse- en Caribische-Nederlanders hebben geen dubbele nationaliteit. Mensen uit Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustasius en Saba) hebben zelfs allemaal Nederlandse paspoorten. Hoe kunnen zij dan zo vaak gedupeerd zijn? Ons vermoeden is dat er geselecteerd is op geboorteplaatsen van mensen of hun ouders, door middel van handmatige zoekslagen, zoals in het verleden wel vaker heeft plaatsgevonden. De onderste steen is helaas nog steeds niet boven.”

Tot slot is Controle Alt Delete benieuwd naar de analyse van het CBS. Abdoelhafiezkhan:

We vragen ons af in hoeverre de Nederlands-Nederlandse gedupeerden misschien toch ook een link hebben met mensen met een migratieachtergrond. Hoeveel van deze gedupeerden heeft een ex-partner met een migratieachtergrond, of had hun kind een gastouderbureau of BSO waar iemand met een migratieachtergrond de eigenaar was?”