blauwe

"Racisme en discriminatie binnen politie structureel probleem" - Sitalsing

Racisme en discriminatie binnen de politie is een structureel probleem.

Dat zei politiechef Martin Sitalsing maandag 23 mei in het radioprogramma Spraakmakers. Hij voegde daar aan toe dat er niet in de hele breedte van de organisatie wordt erkend dat het een structureel probleem is. Sitalsing, verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van de politie, zei verder dat de politie in een normstellende fase belandt is en niet meer moet accepteren dat politieagenten racistisch gedrag vertonen: “het diversiteitsbeleid is geen knip voor de neus waard als we niet in staat zijn om die norm te handhaven binnen de organisatie.” Een goede diender is volgens Sitalsing een politieagent die juist staat voor artikel 1 van de Grondwet.

Abdoelhafiezkhan, van Controle Alt Delete, wees Sitalsing erop dat hij te weinig tijd heeft om dit te realiseren. Als eenheidsleider is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele eenheid Midden-Nederland, maar hij is daarnaast ook verantwoordelijk voor alles rondom diversiteit en inclusie. Abdoelhafiezkhan:

Dat zou een aparte baan moeten zijn, met een staf van 20 of 30 mensen om dit serieus aan te pakken.”

Sitalsing deed deze uitspraken tijdens een bespreking van de documentaire De blauwe familie, die vandaag, maandag 23 mei, te zien is op NPO2. In de KRO-NCRV 2Doc: De blauwe familie komen klokkenluiders uit de politieorganisatie aan het woord die bij hun werkgever melding hebben gemaakt van misstanden waaronder racisme en discriminatie en vervolgens het leven is zuur gemaakt. De blauwe familie laat zien dat de politietop inclusiviteit met de mond belijdt, maar dat de praktijk heel anders is.

Teken ook: "Artikel 1 van de Grondwet geldt ook voor de politie!"

Niet wie praat, die gaat; maar juist ‘ wie praat die staat’. Klokkenluiders moeten worden gerespecteerd in plaats van gestraft. Teken daarom deze petitie! Stop uitsluiting en racisme bij de politie!

De documentaire De blauwe familie laat zien dat de politietop wel praat over inclusiviteit, maar dat de praktijk anders is. Als gevolg van falend leiderschap treedt de politie niet op tegen uitsluiting, racisme en discriminatie op de werkvloer. De politie moet een duidelijke norm stellen en ingrijpen. De politie wil graag diverser worden en zet actief in op het werven van bicultureel talent, maar is niet in staat om een veilige werkomgeving te bieden. Dat is onverantwoord, zolang de politie niet voor hun veiligheid kan zorgen!

Onderteken deze petitie als jij vindt dat artikel 1 van de Grondwet voor iedereen geldt, ook voor de politie!

Waarvoor teken jij?

- een politie-tuchtcollege dat onafhankelijk, transparant en openbaar zaken beoordeelt en dat de mogelijkheid heeft om politiemensen te berispen en te ontslaan;

- een politie-tuchtcollege waar zowel burgers als politiemensen terecht kunnen voor misstanden zoals uitsluiting, racisme en discriminatie;

- het opstellen van een pestprotocol tegen uitsluiting, racisme en discriminatie op de werkvloer.

Artikel 1 van de Grondwet geldt voor iedereen!

Kijk hier naar De blauwe familie (link) #blauwefamilie #politievooriedereen

Wil jij jouw verhaal ook kwijt? Stuur ons een mail via info@controlealtdelete.nl

CAD

Control Alt Delete

Partner

Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van IZI Solutions. Haar team bestaat uit vaste krachten, vrijwilligers en mensen die als ogen en oren fungeren. Een vaste samenwerkingspartner is Amnesty Nederland. Daar waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt met andere mensenrechtenorganisaties en grassroots bewegingen.

"We zijn onafhankelijk en kiezen zelf met wie we wel en niet samenwerken of in gesprek gaan. Praktisch betekent het dat er niemand is die zegt wat CAD moet doen. De grenzen worden gesteld door de wet en door wat betamelijk is. Voor institutionele partijen zoals het ministerie Justitie & Veiligheid en de politie stellen we ons graag op als een kritische gesprekspartner die problemen agendeert en oplossingen aanreikt. Iedereen die onze missie omarmt zien we als een bondgenoot."