Renate Sluisdom

Artikelen van deze auteur/partner

2021

Al jaren schommelen de eindexamenresultaten van Surinaamse muloscholen rond de 60 procent met uitschieters naar boven tot gemiddeld 90 procent (bij Arya Dewakerscholen) en naar beneden tot gemiddeld 43 procent (bij EBG-scholen). We stelden in een vooronderzoeksartikel vast dat de verschillen niet liggen, zoals velen denken, tussen de verschillende districten, of tussen stadsdistrict Paramaribo en de overige districten. De verschillen hebben hoogstwaarschijnlijk te maken met de verschillende schoolbesturen.

2020

 In het onderwijslandschap in Suriname komt er geregeld een particuliere school bij.  Dat is, volgens focusgroepleden, vanwege discontinuiteit in het openbare onderwijs. Die ontstaat overigens niet hoofdzakelijk door  onderwijsstakingen. Er is sprake van meervoudige discontinuiteit.
EBGS- en Openbare muloscholen in Suriname presteren het slechtst.