#blm

2020 is een perfecte storm

Een perfecte storm is een zeldzame combinatie van omstandigheden die samenvallen en de status quo beinvloeden.


2020 is een perfecte storm.

Hij arriveerde als een ongekende orkaan, in de vorm van het Corona virus dat zich de afgelopen maanden als een hardnekkige inktvlek over de gehele wereld spreidde. Zijn windvlagen rukten markten omver. Iedereen die een orkaan heeft meegemaakt weet dat dit de periode had moeten zijn waarin de mensheid elkaar de hand reikte omdat we doorhadden dat we elkaar moeten helpen en over elkaar moeten waken.