Zwart en kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

PvdA, politiek, Amsterdam Zuidoost, Bijlmer Centrum, Surinamer

Op een koude en winderige avond in januari van het nieuwe jaar 2019, wil ik graag aan de Afro-Nederlanders en AFRO Magazine lezers mededelen dat ik een van de kandidaten ben van de Partij van de Arbeid voor de (nummer 23 op de lijst) en het (nummer 6 op de lijst). Als Afro-Nederlander van Surinaamse komaf ben ik sowieso trots om op de kandidatenlijsten te mogen te staan namens de Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de zwarte- of Afro-Surinaamse gemeenschap van de Provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En in het algemeen voor een ieder in de Provincie en het Waterschap.

Ik wil wel aangeven dat het staan op deze kandidatenlijsten wel leuk en aardig is, maar dat de hiervoor genoemde kiezers, door op mij te stemmen, in ieder geval een ander geluid zullen horen. En tegelijkertijd dat ik ook voor wat inhoudelijke kleur en een inclusieve politieke landschap kan zorgen ofwel bewerkstelligen.

Persoonlijke politieke ontwikkeling

Om mij beter te leren kennen ten aanzien van mijn politieke ontwikkeling, lijkt het mij goed om wat hierover te vertellen. Ik ben een inwoner van Amsterdam Zuidoost en meer dan 20 jaar woonachtig in dit mooie Stadsdeel van Amsterdam.

In 2014 heb ik uiteindelijk de stap genomen om politiek actief te worden binnen de Partij van de Arbeid (PvdA), omdat het qua ideologie beter bij mij past. De PvdA is een partij met een sociaaldemocratische ideologie, dat gebaseerd is op het helpen van de ander om gezamenlijk een beter leven te kunnen leiden. Dus een partij dat streeft naar een meer sociale en rechtvaardige samenleving! En aangezien ik qua karakter heel sociaal ben, sprak dat mij ook aan.

Nadat ik actief werd heb ik mij direct gekandideerd voor een bestuursfunctie en wel dat van secretaris van de . Na het bekendmaken van mijn kandidaatstelling werd ik tijdens een algemene ledenvergadering in 2014 gekozen tot secretaris. Maar naar mate ik mij meer ging verdiepen in de partij en de politiek, nam ik het initiatief om mee te doen met andere partijactiviteiten, zoals het bijwonen van congressen, ledenvergaderingen, campagneactiviteiten, cursussen (Banning- en de Jan Schaperleergang) en lezingen. In de afgelopen periodes heb ik mij overigens ook beschikbaar gesteld voor andere politieke functies, met name:

  • voor de Tweede Kamer; helaas werd ik niet uitgenodigd voor een gesprek;
  • kandidaat voor de Stadsdeelbestuurscommissie Bijlmer Centrum (nummer 2 op de lijst); hierdoor ben ik de plaatsvervanger van de nummer 1 op de lijst;
  • kandidaat voor het landelijk partijbestuur van de PvdA; ik ben hiervoor ook niet uitgenodigd voor een gesprek, maar ondanks dat ben ik gekozen als 3e opvolger.  

PvdA, Waterschap, Stephano Stoffel, Zuidoost, Amsterdam ZuidoostIn de periode november tot december 2018 fungeerde ik als de gekozen plaatsvervanger in de Stadsdeelbestuurscommissie Amsterdam Zuidoost, vanwege de vakantie van mijn partijgenoot. Tijdens deze periode in de Bestuurscommissie heb ik mijn bijdrage geleverd namens de bewoners van Bijlmer Centrum door het indienen van onder andere adviesvoorstellen, waarvan deze getiteld “Hernieuwde aandacht voor de verbetering van de positie van de Surinaamse Gemeenschap”. Ik heb al de adviesvoorstellen op mijn laatste dag als plaatsvervanger overhandigd aan de voorzitter van de Stadsdeelbestuurscommissie en hoop dat deze behandeld zullen worden ofwel overgenomen door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

Stephano Albert Stoffel, Amsterdam Zuidoost, PvdAProvincie en Waterschap

Ik ben mij er van bewust dat de Provincie en Waterschap niet zo populair zijn bij de burgers ofwel kiezers. Hierdoor is het ook vrij onbekend wat deze politieke organen doen.

De houd zich meer bezig met de grote zaken, die het grondgebied van 48 gemeenten bestrijkt. Enkele van de zaken of onderwerpen die de inwoners van de Provincie direct raken zijn woningbouw en infrastructuur. Dus de invloed van de Provincie is heel groot binnen het politiek stelsel. En wat ook belangrijk is, is dat de Provincie de Eerste Kamer kiest!

Het is ook een politiek orgaan die velen niet snappen. Maar het Waterschap zorgt ervoor dat wij als burgers binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onder andere:

  • droge voeten hebben;
  • dat er schoon drinkwater is;
  • dat ons afvalwater goed wordt gereinigd;
  • dat de bodemdaling wordt aangepakt.

Maar ook dat inwoners met een laag inkomen kwijtschelding kunnen aanvragen voor het betalen van waterschapsbelasting.

Ik heb als kandidaat van deze twee politieke organen in ieder geval zo kort en simpel mogelijk uitgelegd wat zij in de dagelijkse praktijk doen en betekenen.

De toekomst

Zoals ik reeds eerder aangaf is de PvdA een goeie partij. Een partij die ook fouten heeft gemaakt, zoals het niet goed luisteren naar de onderwerpen en problemen van de Afro-gemeenschap. Maar hierin kan alleen verandering komen als er meer mensen vanuit de Afro-gemeenschap politiek actief worden en zich kandidaat stellen voor politieke functies. Nogmaals! Om verandering teweeg te kunnen brengen, is deelname aan de politiek en het zich kandideren voor politieke functies heel belangrijk. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor de Provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ik vraag daarom uw stem op 20 maart 2019, om een betere en inclusieve Provincie en Waterschap te bewerkstelligen.

Dit opinieartikel is ook in aangepaste vorm gepubliceerd op de sociale media site