Stichting Bigi Bon

bigi bon
Stichting

Stichting Bigi Bon werd in 2020 opgericht en heeft sindsdien projecten uitgevoerd die zich richtten op inclusie. Zoals aangegeven in de statuten, heeft de stichting heeft ten doe het verbeteren van de positie van immigrantengemeenschappen in het algemeen en met name de afro gemeenschappen, door middel van kennisvermeerdering via media gerelateerde activiteiten en het bieden van leerondersteuning. Ook: het vergroten van de kansen van mensen, en met name jongeren uit de voornoemde gemeenschappen.
Sinds haar oprichting heeft de stichting verschillende activiteiten ontplooit, waaronder:

  • Ouderparticipatie initiatieven bij het Weekend College van Amsterdam Zuidoost
  • Fietsspeurtochten tijdens de covid lockdowns met migrantenstudenten langs “belangrijke” gebouwen in Amsterdam waardoor zij hun stad beter leerden kennen
  • Een boekclub in de zomer van 2021 voor jongeren in Amsterdam Zuidoost
  • Het schrijfproject Onvertelde Verhalen waarmee schrijvers verslag doen van verhalen uit de afro gemeenschap
  • De OZOSchool (zomerschool) in Amsterdam om vmbo afgestudeerden voor te bereiden op hun mbo loopbaan
  • Sankofa, het bezoek aan Ghana, waar het portret van vrijheidsstrijder Koning Broos werd toegevoegd aan de collectie van een museum
  • Het Project Memre waarmee afro Nederlanders in de digitale archieven op zoek gaan naar vergeten verhalen uit hun verleden
  • Het initiatief Kleur de Kamer, dat ondersteuning biedt aan de politieke kandidaten van Kleur

    We named our foundation Bigi Bon. In honor of the ancestors, The Big Trees. They watch over us all, just like every Big Tree provides shade, food, protection and shelter to other beings that it towers over and just like the current generation should provide protection and care and guidance to the next generation. That is the Bigi Bon mission.


Onze projecten