Afbeelding

"We willen onderdeel zijn van de oplossing"

De Afrikaanse gemeenschap van Den Haag diende op vrijdag 13 april een politiek manifest in bij de Gemeenteraad van de stad, met daarin de problematiek waarmee zij kampt en de oplossingen die zij ervoor ziet. In het document worden onder andere toekomstperspectieven voor jongeren, schooluitval, werkloosheid, uitbuiting van alleenstaande vrouwen, taalbeheersing, discriminatie en uitsluiting als aangehaald.

Initiatiefnemer van het manifest is Alphonse Muambi, schrijver en spreker geboren in de Democratische Republiek Congo, en lijstduwer voor GroenLinks tijdens de landelijke verkiezingen van 2017 en de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.

“Dit is geen GroenLinks initiatief; het gaat de partij wel aan, maar ja, het gaat alle partijen aan eigenlijk. Ik ben inwoner van Den haag en we zitten hier met heel veel Afrikanen. Wij willen niet alleen vragen maar ook meegegeven aan Den Haag. Vanuit dat perspectief heb ik met verschillende Afrikaanse organisaties gesproken en daar kwam het manifest uit. We hebben het op 28 maart getekend.”

Door Marvin Hokstam | Dit artikel verscheen in aangepaste vorm in de Haagsche Courant op 18 april 2018


"Ik vind dat de gemeente niet openstaat voor het bestrijden van de problemen mèt mensen vanuit de gemeenschap zelf."


Is het de eerste keer dat de Afrikaanse gemeenschap zo’n initiatief neemt?

Jazeker, zeker op dit politiek niveau. Op projectmatig niveau zijn mensen allang bezig. Maar wij wilden het hiermee op de onderhandelingstafel krijgen van de formateur en van alle politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraad de komende vier jaren. En we hopen dat het ook echt serieus wordt opgepakt. We willen niet alleen onderdeel van het probleem zijn, maar ook onderdeel van de oplossing.

Hoe heeft u de kwesties die u aanhaalt in het manifest geïnventariseerd?

Er zijn verschillende onderzoeken geweest in het verleden, maar die zijn allemaal ergens gestrand. Mensen vanuit onze gemeenschap weten wat er speelt en dat is ook vaker opgetekend, maar die publicaties zijn voor eigen gebruik gebleven. En bijvoorbeeld wat betreft discriminatie, heeft Ricardo Lemmer een paar jaar geleden een onderzoek gedaan namens de gemeente. Hij heeft drie, vier jaar geleden de bevindingen gepresenteerd aan de wethouder, maar er is niks mee gedaan.

Wij weten wat er speelt …

Als we het bijvoorbeeld hebben over de radicalisering van onze jongeren -zeker die met een Moslim achtergrond., hebben we in ons netwerk mensen die heel goed de vinger op de pols hebben. Zij weten wat er gebeurt binnen die gemeenschap. We hebben inside info van mensen die ook in het veld zijn.

Als het gaat om drugs en misbruik van kwetsbare alleenstaande vrouwen; ik ben daar expert en vertrouwenspersoon in en ik heb kanalen bij de politie waardoor ik van binnenuit weet hoe dat proces verloopt. Die vrouwen worden ingehuurd om ecstasy pillen bijvoorbeeld naar Marokko te vervoeren. Jonge meisjes die naar Zuid-Amerika vliegen om drugs hiernaartoe te halen; dan krijgen ze wat betaald. Ze zitten in zo’n zwakke positie dat ze alleen maar ja kunnen knikken. Dat is niet een gezonde zaak.

En het uit huis plaatsen van kinderen zorgt voor veel problemen. Het is hier misschien een normale zaak, maar het is een nieuw fenomeen voor mensen die uit Afrika hier komen wonen. Als een kind uit huis wordt geplaatst en dan terugkomt, heeft het soms veel meer problemen dan voordat het uit huis werd gehaald. Ook daar willen wij een rol in spelen.

Er is een oplossing in het ondernemerschap; de zwarte gemeenschap -specifiek de Afrikanen- is een gemeenschap van ondernemers. We zijn er niet van om met onze hand open te lopen, maar hier lopen mensen tegen regeltjes waardoor zij niet kunnen ondernemen. Daar willen wij aandacht voor vragen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen naar Engeland of België verhuizen, zij zich snel kunnen ontplooien. Waarom gebeurt het daar en hier niet? Moeten we het land verlaten? En vanuit Den Haag kunnen wij helpen om relaties te creëren tussen Haagse bedrijven en Afrikaanse bedrijven; een win-win situatie. En die potentie is er.

Praat u alleen over mensen het Afrikaanse continent?

Veel van wat wij aanhalen is een brede problematiek die de hele zwarte gemeenschap beslaat. Maar de Afrikaanse gemeenschap heeft specifieke ervaringen. Er zullen overlappingen zijn, bijvoorbeeld de drugssmokkel kan je over de hele linie doortrekken. Maar radicalisering dan weer is iets van de moslimgemeenschap binnen de Afrikanen. Discriminatie is over de hele linie.

Vindt u de gemeente laks als het aankomt op het aanpakken van de problematiek?

Ik vind dat ze niet openstaan voor het bestrijden van de problemen mèt mensen vanuit de gemeenschap zelf. Of misschien zijn wij niet naar hen toe gestapt met de problematiek en met de oplossingen. Maar dat is het verleden. Wij zijn nu bereid de problematiek aan te kaarten en te helpen oplossen.

Hoe hoopt u dat men reageert?

Ik vind het jammer dat de formateur niet eens 20 seconden tijd reserveerde om een kleine delegatie van vijf personen te ontmoeten om dit te ontvangen. Wij hadden gehoopt haar te kunnen vertellen wat wij verwachten van het bestuur de komende vier jaar en wat wij zelf kunnen doen. Dat we weten wat de problemen zijn, maar dat we ook onderdeel willen zijn van de oplossingen. Ze liet wel weten dat ze er kennis van heeft genomen. En alle fractievoorzitters hebben het manifest binnen gekregen via de normale kanalen van de gemeenteraad.