Platform Slavernijverleden heeft argumenten voor slavernijmonument Den Haag

Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) is in de bres gesprongen voor het initiatief van Haags Gemeenteraadslid Mikal Tseggai (PvdA) voor een slavernijmonument in Den Haag. Het stadsbestuur zegt dat er weinig interesse voor een dergelijk monument, maar in een brief aan de Gemeenteraad woensdag, zegt de LPS dat er wél voldoende argumenten zijn om te (her)overwegen. Het Platform heeft een gesprek aangevraagd met Den Haag Burgemeester P. Krikke waarin zij het idee van de PVDA wil nuanceren, omte komen tot een “monument dat recht doet aan de ‘herinnering’ betreffende de rol van Den Haag, specifiek op het gebied van het verwerpelijk trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en koloniaal systeem.”

Tseggai bracht het voorstel vorige week donderdag ter sprake tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Er is één ding wat mij al een tijd dwarszit en dat is dat er in Den Haag, ondanks het rijke koloniale- en slavernijverleden van deze stad, een slavernijmonument of een jaarlijkse herdenking met Keti Koti ontbreekt," vertelde ze aan AFRO Magazine.

Het voorstel sneuvelde; “"In tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam bleek de interesse voor het oprichten van een slavernijmonument in Den Haag, met name onder de Afro-Surinaamse gemeenschap, niet groot te zijn," schrijft het stadsbestuur in een persbericht. Er wordt de komende tijd wel aandacht besteed aan dit onderwerp. Door het Haags Historisch Museum is enkele jaren geleden een platform ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Haagse erfgoedinstellingen en vertegenwoordigers van migrantenorganisaties. Het doel is initiatieven te ontwikkelen op het terrein van het gemeenschappelijke erfgoed, inclusief slavernij".

Het LPS zegt daarover “zeer verbaasd” te zijn. Een gesprek met het bestuur is nodig, (want) het zou zonde zijn als het idee dat er geen behoefte bestaat, blijft postvatten.

Het platform gaf een aantal argumenten op een rij: Het LPS is ontstaan uit het initiatief van de Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela die haar zetel heeft in de gemeente Den Haag; Het is in de gemeente Den Haag geweest, de stad van Recht en Vrede, alwaar de ideeën zijn geboren om te komen tot een Nationaal Slavernij Monument; De gemeente Den Haag, net als Rotterdam en Utrecht, was van mening dat een Nationaal Slavernij Monument het beste zou passen in Amsterdam. Dit, vanwege het inwoneraantal van Surinaamse afkomst. Dus niet vanwege de rol van de Stad Amsterdam, maar vanwege het inwoneraantal; Als motief om ook voor Den Haag te gaan heeft het LPS in 2001 verwezen naar de besluiten, de wetten en maatregelen die vanuit de toenmalige Nederlandse Politieke Bestuurders zijn gerealiseerd.

Het LPS verwijst ook naar excuses voor het slavernijleed die nooit zijn uitgesproken. “Het is in de Ridderzaal geweest alwaar aan de vooravond van de onthulling van het Nationaal Slavernij Monument in Amsterdam, zich een plechtige bijeenkomst voltrok. Doel: om onder andere de ‘geesten’ van de Afrikaanse voorouders die het slachtoffer zijn geweest van het Nederlandse slavernijsysteem, welgezind te stemmen. Dat op zich is kennelijk nog niet voldoende geweest gelet op de ‘toestanden’ tijdens de onthulling in 2002 van het Nationaal Slavernij Monument. Den Haag in casu de nationale bestuurders hebben nog geen ‘excuses’ aangeboden. Excuses is noodzakelijk als stap naar ‘Verzoening’.

Het noemde het slavernijsysteem, dat sinds het vertrekpunt Afrika, gebaseerd was op racistische ideologieën. “Den Haag heeft door de wet en regelgeving fors bijgedragen aan het ontwerp van racistische waandenkbeelden die nog steeds bestaan over mensen van Afrikaanse afkomst. Denkt u maar aan het klimaat in de Tweede Kamer der Staten Generaal, welke als racistisch door voormalig ombudsman Brenninkmeijer was gekwalificeerd.”

En, sluit het LPS af, “de weigering van het Kabinet Rutte om iets te doen aan het ‘zwarte piet’ fenomeen. Een verschijnsel dat onderdeel is van de Sinterklaas cultuur historische Nederlandse traditie waarvan is komen vast te staan dat het ontwerp altijd bedoeld is geweest om mensen van Afrikaanse afkomst te illustreren. Voor mensen van Afrikaanse afkomst is en blijft het een verwerpelijke aangelegenheid. Dat het nog bestaat heeft alles te maken met de mate van het empathisch vermogen van degenen die beslissingsbevoegd zijn om Racisme met wortel en al uit te roeien. Maar als je geen zwarte huidskleur hebt en van Afrikaanse afkomst kun je je ook niet voorstellen wat dit ‘feest’ waarin het fenomeen ‘zwarte piet’ is ingebed met een mens doet. Als je ‘wit’ bent is het moeilijk voor te stellen. Net als het voor een man moeilijk is voor te stellen hoe de weeën tijdens de bevalling aanvoelen.”

Het wijst erop dat het nabijgeleden maar kleinere Zoetermeer wel een slavernijmonument heeft. “We vragen de gemeente Den Haag dan ook om alles in het werk te stellen wat noodzakelijk is om een Voorziening te realiseren. Als zelf de gemeente Zoetermeer een gedenkteken heeft is de vraag waar Den Haag dan op wacht.”

De brief is getekend door Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden.