Gemeenteraadslid Mikal Tseggai wil slavernijmonument voor Den Haag

Door Mischerélla Clarinda

Den Haag Gemeenteraadslid Mikal Tseggai ziet graag dat haar stad Haag op korte termijn een slavernijmonument krijgt. Ze zegt dat de verantwoordelijke wethouder (Groep de Mos) beweert dat er geen draagvlak is voor een slavernijmonument. "Er is één ding wat mij al een tijd dwarszit en dat is dat er in Den Haag, ondanks het rijke koloniale- en slavernijverleden van deze stad, een slavernijmonument of een jaarlijkse herdenking met Keti Koti ontbreekt," schrijft ze in een persbericht. Het PvdA gemeenteraadslid brengt dit tijdens de gemeenteraadsvergadering op 13 december om 13.30uur ter tafel. 

Ze stelt in een interview met AFRO Magazine dat Den Haag, met een half miljoen inwoners, waarvan meer dan de helft een migratie-achtergrond heeft, een stad is die zeker meer aandacht mag besteden aan het slavernijverleden. De stad van "Vrede en Recht" kent volgens haar veel historische elementen vermengd met de slavernij en koloniale verleden die verduidelijkt mogenworden.

Belang van monument

Tseggai: "Zeker in Den Haag waar meer dan de helft van jongeren een migratie-achtergrond heeft, is het belangrijk om gezamenlijk terug te kijken naar het verleden waar die jongeren zelf ook en link mee hebben. zodat je weer vervolgens verder kunt kijken in de toekomst. Daarnaast is het fijn om geschiedenis van je eigen voorouders terug te zien in de stad waar je woont."

Eigen identiteit

Het monument dient volgens Tseggai niet voor de sier, of alleen ter herinnering van eigen voorouders. Een monument kan "bijdragen aan de vorming van culturele identiteit van de jonge generatie met een migratie-achtergrond. Steeds meer jongeren zijn meer bezig met het vinden van hun eigen culturele identiteit, vooral als je kijkt naar het politieke klimaat dat heerst. Er zijn ook tweede generatie jongeren met een migratie-achtergrond. Jongeren die in Nederland geboren zijn maar met ouders die afkomstig zijn van een ander land, die worstelen met hun identiteit in Nederland. Zij zijn ook gewoon Nederlanders, alleen brengen zij een andere geschiedenis met zich mee dan witte Nederlanders en daar moet gewoon plek voor zijn binnen de stad waar zij wonen."

Draagvlak monument

Het van oorsprong Eritrese gemeenteraadslid gelooft dat er zeker draagvlak is voor een slavernijmonument. "De belangstelling is duidelijk terug te zien bij de Keti Koti-vieringen. Bovendien hebben andere grote steden wel een slavernijmonument, kijk maar naar Haarlem. Het is niet logisch dat er in Den Haag niet dezelfde belangstelling daarvoor zal zijn",  zegt ze. 

Onwil vanuit gemeente

Waarom de stad anno 2018 geen monument heeft, weet ze ook niet precies. "Ik snap het niet helemaal. Er is al eerder vanuit de gemeenteraad besloten dat er een monument zou moeten komen, maar dat is simpelweg niet gebeurd. Een verklaring wilt ze wel geven: "Ik denk dat het onwil is vanuit de gemeente en het niet als een grote prioriteit wordt gezien om zo'n monument op te richten. 

Mauritshuis

Tseggai is verbaasd dat Mauritshuis dat in Den Haag staat wel aandacht krijgt vanuit de gemeente. "Het drukbezochte Mauritshuis in Den Haag heeft van veel mensen bloed, zweet en tranen gekost. Niet van autochtone Nederlandse mensen, maar van tot slaaf gemaakte mensen afkomstig uit de voormalige Nederlandse koloniën. Begrijp me niet verkeerd, ik zeg absoluut niet dat we het Mauritshuis moeten slopen, maar daarover mag je op zijn minst wel kritisch op zijn. En met een slavernijmonument zou je aan diezelfde bloed, zweet en tranen aandacht en erkenning kunnen geven. Er is geld genoeg. Den Haag bezit heel veel andere monumenten waar wel aandacht voor is."

Verrijking voor iedereen

Het slavernijmonument zal niet alleen van toepassing zijn voor mensen met kleur. Ook voor witte Nederlanders ziet zij de aanwezigheid van een slavernijmonument als een verrijking. Tseggai: "Het is belangrijk om je geschiedenis te kennen. Zowel gekleurde als witte Nederlanders hebben een link met het slavernijverleden. De kennis daarvan met de komst van een monument is dus een verrijking voor iedereen."

Ze heeft een oproep rondgestuurd voor mensen om in te spreken tijdens de vergadering, "Dit houdt in dat je namens een organisatie, stichting of namens jezelf je mening geeft over dit onderwerp," schreef ze. "Ik wil graag laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor dit initiatief "

Meer informatie over inspreken vind je hier