NiNsee: “Herdenken is een dynamisch proces.”

De nationale Keti Koti herdenking is naar twee dagen -30 juni en 1 juli- gebracht omdat “een paar uur herdenken en bezinnen gevolgd door 8 uur feesten te weinig ruimte gaf voor echte bezinning en verdieping,” zegt het NiNsee

Het instituut zegt dat de nieuwe aanpak bedoeld is om het Nederlands slavernijverleden meer bekendheid te geven. “Herdenken is een dynamisch proces.”

NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis zegt in een verklaring die vanmorgen is uitgegeven dat er voor een nieuwe opzet van de Nationale Herdenking en Viering is gekozen, om een grotere belangstelling en draagvlak te creëren voor het Nederlands slavernijverleden.

“Voorheen raakte de herdenking op de achtergrond door de vrijwel onmiddellijke overgang van bezinning naar viering op dezelfde dag, namelijk op 1 juli. Dit tot ongenoegen van velen.”

De verklaring komt na weken van reuring in de afro gemeenschap, sinds de eerste aankondiging van de nieuwe opzet. Volgens het NiNsee is het besluit in overleg genomen.

“Het besef is doorgedrongen dat het betuigen van respect aan de voorouders een eigen dag behoeft die plechtig en respectvol verloopt. Deze gedachte heeft het NiNsee serieus genomen en na overleg met verschillende partijen de stap genomen voor een nieuwe opzet, waarbij evenveel aandacht uitgaat naar de herdenking als naar de viering. Met de nieuwe opzet streven wij naar een samenleving waarin het verleden ons niet langer gegijzeld houdt, maar ons de weg wijst naar de toekomst. 30 juni -1 juli Herdenken en Vieren,” zegt de verklaring.

"De slavernij is anderhalve eeuw geleden afgeschaft, maar de raciale vooroordelen en
structuren zijn springlevend in onze huidige maatschappij.
"

Het instituut zegt dat terwijl de Verenigde Naties 2015-2024 hebben uitgeroepen tot het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, zij “helaas” moet concluderen dat er nog een lange weg te gaan is in Nederland.

“Er is weinig erkenning en aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden en de impact die het nog steeds heeft op de samenleving. De slavernij is anderhalve eeuw geleden afgeschaft, maar de raciale vooroordelen en structuren zijn springlevend in onze huidige maatschappij. De misstanden (etnisch profileren, arbeidsmarktdiscriminatie, achterstelling in het onderwijs en andere vormen van institutioneel racisme) waarmee onze samenleving te kampen heeft, zijn de bittere erfenis van 400 jaar slavernij- en koloniaal verleden.”

“Waar niet aan voorbij mag worden gegaan is dat het Nederlands slavernijverleden gemeenschappelijk erfgoed is en een rode draad in onze geschiedenis. Kortom: het gaat ons allemaal aan, ongeacht afkomst, status of leeftijd. Het Nederlands slavernijverleden verdient daarom grotere zichtbaarheid, erkenning en een betere inbedding in het collectieve gedachtegoed van onze samenleving,” zegt het NiNsee. “Als samenleving kunnen wij alleen een stap vooruit maken als wij de pijnlijke gebeurtenissen van onze geschiedenis en de negatieve gevolgen die daaruit zijn ontstaan erkennen en een plek geven. Het is van nationaal en toekomstig belang dat kinderen vandaag leren van de fouten van gisteren.”

Het NiNsee zegt er bewust van te zijn dat herdenken een dynamisch proces is en dat de veranderingen die daarmee gepaard gaan, veel emoties en pijn op kunnen roepen bij individuen. “Hier wordt rekening mee gehouden door de weg van de dialoog met diegenen die zich niet kunnen vinden in de nieuwe opzet, voortdurend te bewandelen. Echter, de noodzaak om de Nationale Herdenking en Viering als onlosmakelijk deel van het Nederlands erfgoed krachtiger te positioneren en de kennis over het Nederlands slavernijverleden onder een groter publiek in Nederland bekendheid geven is urgenter dan ooit. Er is geen tijd meer te verliezen.”

Het instituut zegt dat er in het Keti Koti programma meer aandacht is voor herdenking.

“Teneinde uiting te geven aan de behoefte om meer aandacht te besteden aan het herdenken zal de Nationale Herdenking plaatsvinden op 30 juni om 19.00 uur in het Oosterpark in Amsterdam bij het Nationaal Monument Slavernijverleden.

Het programma zal dit jaar aangevuld worden met een vlaggenceremonie en volksliederen van Nederland, Suriname, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Voorafgaand aan de Nationale Herdenking vindt tussen 11.00 – 14.00 uur op Surinameplein in Amsterdam-West een speciale Kinderherdenking plaats, waarbij educatie over het slavernijverleden centraal staat. De Kinderherdenking is het resultaat van de samenwerking tussen het NiNsee en de Stichting Amsterdam Centrum 30 juni – 1 juli.

Viering

Vrijheid vier je en de viering zal plaatsvinden op 1 juli tijdens de Nationale Viering (Keti Koti) vanaf 14.00 uur in het Oosterpark in Amsterdam. Voorafgaand aan de Nationale Viering is voor diegenen die daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid om zich op eigen manier te bezinnen bij het Nationaal Monument Slavernijverleden.”