Tarana Burke

Hashtag SheToo

De -kwestie blijft de gemoederen bezighouden. En gelukkig maar, want ‘time ’s up’, maar welke stemmen horen wie en wiens verhaal blijft onverteld? Janice Deul schreef er dit betoog over, dat ze voorlas tijdens de voorstelling ‘Sign of the Times II: de strijd der seksen’. Een co-productie van Toneelgroep Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam en De Balie, die op 1 maart jl in de Stadsschouwburg was te zien.