covid 19

LPS vraagt RIVM om etniciteit, nationaliteit etc. van Corona besmettingen en sterfgevallen

Het landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) heeft een gerichte vraag gesteld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om gegevens over het aantal besmettingen en sterfgevallen gespecificeerd naar etniciteit, nationaliteit, woongebied en sociaaleconomische omstandigheden. 

Tags: 

CCT BOX van Multiskillsfactory ontzorgt ondernemers tijdens de Coronacrisis

Multiskillsfactory BV, een Rotterdamse organisatie die zich specialiseert in HR-vraagstukken, heeft een Corona Crisis ToolBOX (CCT BOX) gelanceerd, die ondernemers moet helpen om de financiële schade en omzetderving te beperken.

Tags: 

Rapport: Afro gemeenschap kan zwaar geraakt worden door Covid-19

De Afro Nederlandse gemeenschap loopt onevenredig veel kans  zwaar geraakt te worden door Covid-19, omdat ze weinig tot niet meegenomen wordt in het Nederlandse nationale politieke en bestuurlijk besluitvormingsproces. 

Tags: