Statement van Barryl Biekman aan alle Afrikaanse (diaspora) families in Nederland die de 'n-mythe' in stand willen houden

Met de installatie van de LBO- Raad in Nederland in het kader van het VN-Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst is het niet langer nodig om te blijven zeggen dat er geen eenheid is onder mensen van Afrikaanse afkomst.

Dat bljjven zeggen impliceert de ontkenning van de LBO-raad enerzijds en het consolideren van de vloek tengevolge van slavenhandel, slavernij, kolonialisme en de  religieuze dogma's, anderszijds.

Beter is te zeggen en dus te geloven dat de ontwikkelingen ernaar uitzien dat dat verschijnsel van disunity tot het verleden gaat behoren. Laat ongeloof plaatsmaken voor een heldhaftige overwinningsgeestdrift door daadkracht te tonen. Blijf niet aan de zijlijn staan. Help mee aan de opbouw  van gemeenschapszin.

Steun de LBO-Raad. Toon passie en Inzet. 

Good Governance start immers at (micro, meso, macro) family-level en laat geen ruimte voor 'verdeel en heers'. Zodat onze kinderen en kindskinderen kunnen zeggen 'free at last, free at last'; dat ze in leven de vruchten van het aards paradijs mogen ervaren. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. De spirits van de ogen van de voorouders kijken mee over onze schouders.

Barryl Biekman PH.Doe your servant leader.

Bestand: