"Sisterhood" grondbeginsel voor "Women Empowerment

Door Sandra Grep

Vandaag 8 maart 2016 is het "Intenationale Vrouwendag".

Deze dag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht.

Het thema van 2016 is 'Sisterhood', waarbij de nadruk ligt op solidariteit met vrouwen werelwijd. Vrouwendag is eigenlijk geen feestdag, maar een actiedag met een hoger doel.

Ik ben heel content met dit thema, want "Sisterhood" is een actuele movement voornamelijk binnen de "Black Women Community".

Ik wil in dit kader zeker even stilstaan bij een evenement dat bij mij een enorme indruk heeft achtergelaten en dat ook direct aansluit bij bovengenoemd thema: " The Black Sisterhood Unity March 2016", te Rotterdam op 5 maart 2016jl.

De organisator van deze march was de "Black Ladies Talk" community. Hier hebben black sisters bovengenoemd thema op een waardige manier uitgedragen! De kern van de kracht van "trots en waardigheid" is tot in het diepst geraakt en ook geetaleerd door deze march. De kledingstijl, voornamelijk de hoofddoek, de saamhorigheid,de vastbetradenheid en de liefde naar elkaar toe, hebben hier de essentie van "Black Women Empowerment" heel mooi uitgebeeld!

"Cultuur en authenticiteit" zijn de pijlers van van de hedendaagse "black movement" en dat is de laatste jaren een bewustwording in de zwarte vrouwen gemeenschappen, die wereldwijd draagvlak genereerd. Empowerment is een essentieel onderdeel van deze bewustwording. Daar ben ik nu zelf ook al van onder de indruk v.w.b. de ontwikkelingen daarin.

De hedendaagse vrouw ziet naar mijn mening, over het algemeen, emancipatie als een vanzelfsprekend onderdeel van haar persoonlijke ontwikkeling en dat kun je merken aan de groeiaspecten die inherent zijn aan haar ambities. De hedendaagse vrouw ontwikkelt community building, leiderschapsvaardigheden en talenten voor het opzetten van eigen bedrijfjes al dan niet onder een cooperatie. Dit alles vanuit eigen kracht en creativiteit om in zichzelf te investeren.

Binnen de "Black Sister Community" bijvoorbeeld, is er een digitaal portaal wereldwijd, waar vrouwen elkaar op het internet d.m.v. "online community building" vinden en empoweren. Op deze manier word er bewustwording met betrekking tot diverse thema's maar ook culturele aspescten gekweekt en gestimuleerd. "The black Natural Hair Club" en "Black Ladies Talk" zijn hier enkele voorbeelden van.

Het sociaal aspect van dit digitaal portaal is omvangrijk. Vrouwen bundelen hun krachten en delen hun expertises met elkaar op allerlei gebieden. Daarnaast reiken zij elkaar de hand in het bewustwordingsproces of de weg daarnaar toe.

Ik ben een voorstander van het empoweren van kwetsbare vrouwen in onze samenleving om zelfstandigheid te kunnen bereiken en om belemmerende factoren in de gemeenschap te ontstijgen. Daarnaast is het bevorderen van de economische belangen van de sociaal economische zwakke vrouwen, die nog niet sterk in hun schoenenstaan een mijn vooraanstaande doelen.

Coaching en begeleiding moeten deze vrouwen inspireren, motiveren en activeren, om op een voor hun waardige en ambitieuze manier mee te kunnen doen in de maatschappij. Sisterhood! Dat is het grondbeginsel! Ik ben van mening dat je "samen" altijd sterk staat!!!

Ik wens alle vrouwen waar ook ter wereld heel veel kracht en wijsheid toe in alles en dat zij hun dromen kunnen waarmaken. 

Mij hart gaat ook uit naar alle vrouwen die zich in een machteloze positie bevinden en nog steeds niet de vrijheid ervaren om geemancipeerd door het leven te gaan! 

Ieder mens waar ook ter wereld heeft recht op " Vrijheid"!!!