Laura Jonis

OZOSCHOOL, o zo’n succes!

Door Laura JonisKlinisch Ontwikkelingspsycholoog, Praktijk Lotje

Bij de start van een MBO-opleiding komt veel kijken. Om deze start zo soepel mogelijk te laten verlopen had OZOSchool een ruim aanbod aan workshops en activiteiten, die werden gegeven door diverse professionals. Onderwerpen zoals: seksualiteit, zelfkennis, bewustwording, reflectie, dans, gezonde voeding, mindfulness, ICT, omgaan met financiën, en mediawijsheid zijn de revue gepasseerd. Daarnaast was er ook ruimte voor ouderbegeleiding.

Laura

Het was elke dag een warm welkom op de ROC-locaties, waarbij zowel de scholieren als professionals het naar hun zin hadden.

“Ik ben blij dat ik een steentje kon bijdragen voor de jeugdigen

Afgelopen jaar was voor velen toch een zware en eenzame periode, door de COVID-19 pandemie. In de wandelgangen en tijdens de workshops hoorde ik thema’s als: eenzaamheid, verveling en zorgen, maar ook rust en tijd voor jezelf.

De studenten konden zich vrijwillig inschrijven voor de workshops en er was veel enthousiasme zichtbaar tijdens de workshops. De scholieren werkten prettig samen, ontmoetten scholieren van andere opleidingen en locaties en konden prijzen winnen.

Daarnaast was er ruimte voor eigen invulling binnen de kaders van het OZOSchool programma. Dit alles bood en optimale leeromgeving en aan het einde van de week kregen scholieren een certificaat van deelname.

Tijdens de workshops over de mentale gezondheid, seksualiteit, grenzen en reflecteren ontstonden diepgaande gesprekken. Vanzelfsprekend zijn er ook minder leuk ervaringen besproken rondom thema’s als persoonlijke grenzen, verlies en seksualiteit.

Hierbij ontstonden vragen als: Wat gebeurt er lichamelijk als iemand een grens over gaat? Met wie kan ik praten over mijn pestverleden/thuissituatie? Hoe kan ik nee zeggen? Het was mooi dat scholieren het vertrouwen in zichzelf en elkaar hadden om dingen te durven delen. Voorafgaand aan deze workshops werden natuurlijk spelregels gemaakt om een safespace te creëren.

Alle workshops hebben wederom aangetoond dat het belangrijk blijft om verbinding te zoeken met de jeugd en om de jeugd te blijven onderleggen en prikkelen. Ook dit jaar was het een succes en ben ik blij dat ik een steentje kon bijdragen voor de jeugdigen.

OZOSchool was een succes!

 Laura Jonis

Laura Jonis

Psycholoog

Laura Jonis is Klinisch Ontwikkelingspsycholoog, Praktijk Lotje