Introducing Furgell Pansa

Furgell Pansa viel bij mij jaren geleden al op door zijn stem. Een baritone waar James Earl Jones nog stil van zou worden. Het was die stem die ik ook meteen weer herkende toen ik hem enkele weken geleden weer tegenkwam, nu een volwassen man.

“Hey meester,” kwam eruit als vocale warmte op die koude winterdag. “Doe jij nou wat met die stem broeder?” vroeg ik hem. “Ja,” zei hij. “Ik ben dichter. Ik stuur u nog eens wat om te publiceren.”

Ik start graag uw week met Furgell. Maar eerst zijn eigen intro:


Ik ben Furgell Pansa. Ik ben 21 jaar en ik woon in Amsterdam zuidoost. Ik ben van Surinaamse komaf.

Ik wil mijn gave en talent inzetten om de maatschappij te bedienen van verre afstanden met de vruchten van het leven; dat is namelijk dichten om dichter bij de mens te komen.

Ik wil harten en nieren koppelen tot aan de uiteindes van de aarde

Het leven varieert in varianten met verschillende facetten, daarom wil ik mijn rug recht houden om bruggen te bouwen en zielen te kweken tot rechtvaardigers, dromers, bruggenbouwers en spelwisselaars.

Als dichter varieert mijn leven in variabelen van positieve bubbels.

Ik bevindt mij ten alle tijden in sterke en magische buien

Mijn taak is om nog dichter bij u te komen;

De woorden die ik spreek zijn zoet, vurig en fris. Ik raak iedere snaar van verte met mijn tong.

Het ga jullie goed!

 


De liefde heeft de overhand genomen

De liefde heeft mij gegrepen als hoge watervloeden met noodweer toestanden die de kust doen sidderen van haar kracht en majesteit.

Ik zie de liefde als glasweefsel dat aller tijden puur is in haar overdracht en uitlegt

De liefde is gratis om te geven in een bepaald opzicht

Maar niet makkelijk te verkrijgen zonder een schijn van bombarie.

De liefde heeft me niet verblind maar het heeft mijn innerlijke “ik” gekoppeld aan een vaste waarde

Het heeft mijn hart gecomprimeerd en bebotert ten opzichte van alles wat stroef ging

Ik voel me nu een compleet mens

Nu omdat de liefde mij weer heeft gegrepen.

 


Tijd is nuttig

Tijd rent niet achter tijd aan omdat tijd simpelweg tijd is

Tijd zonder tijd bestaat niet, want alles is tijd en alles heeft zijn tijd.

Tijd is niet altijd alleen een simpel mechanisme gehangen op een wand van hout

Tijd is leven, het kost je wat, het is een duurzame orgaan van het leven

Het laat je weten hoever en hoelang je nog moet lopen- in tijd zit er een heel boel kernwoorden zoals:

Geluk, liefde, blijdschap en harmonie het zijn deze aspecten die met tijd en als het tijd is uw leven overschaduwen met licht Want alles onder de zon heeft zijn tijd