Het woord n.g.r verdwijnt uit Rijksmuseum. Verandering op komst?

Stephano Albert Stoffel

Door Stephano Albert Stoffel 

Op woensdag 9 december 2015 werd wereldkundig gemaakt door het Rijksmuseum in Amsterdam, dat ze bepaalde koloniale, racistische en denigrerende woorden zoals 'n.g.r', niet meer zullen gebruiken.

Het bleek namelijk dat vooral dit woord aanstootgevend bleek te zijn bij sommige bezoekers van het museum. En een museum zoals het Rijksmuseum met een internationale allure, kan het zich niet permitteren dat bezoekers klagen over de gehanteerde woorden bij sommige schilderijen. 

......... het Rijksmuseum in Amsterdam, dat ze bepaalde koloniale, racistische en denigrerende woorden zoals ' n.g.r', niet meer zullen gebruiken.

Nationaal museum

Het Rijksmuseum is zoals reeds aangegeven een internationaal museum, die op nationaal niveau zowel een geschiedkundige als opvoedkundige taak heeft in de Nederlandse samenleving. De geschiedkundige taak in deze is duidelijk. Maar de opvoedkundige taak is heel belangrijk, gezien het feit dat burgers daar bepaalde zaken of terminologie voorgeschoteld krijgen, die afstammen van lang vervlogen tijden. Vanuit een witte Nederlandse perceptie is dit meestal geen probleem. Maar in tegenstelling tot de zwarte of gekleurde perceptie, is dit zeer aanstootgevend! Het zorgt voor een ongemakkelijk gevoel en soms ook agressie.

N.g.r 

Het woord n.g.r is voor sommige burgers nog steeds een frivole benaming bij het benoemen van de zwarte of gekleurde medeburgers. Dit gegeven zorgt voor de welbekende etnische humor in de verschillende kantines en overige plekken in den lande. Het medium Wikipedia geeft op een heel genuanceerde wijze een omschrijving van het woord. Maar er zijn ook bronnen te vinden die dit woord een heel andere connotatie geven. 

Dit gegeven zorgt voor de welbekende etnische humor in de verschillende kantines en overige plekken in den lande.

Verandering

Tijdens de nieuwsuitzending van NPO van woensdag 9 december 2015, vielen er twee zaken op, te weten:

  • dat de verslaggever aangaf dat het bannen van onder andere het woord n.g.r niets te maken had met de Zwarte Pieten discussie;
  • dat de woordvoerder van het Rijksmuseum ietwat lacherig overkwam, toen de verslaggever haar vroeg, om uitleg te geven waarom het woord n.g.r niet meer kan. 

Deze klaarblijkelijk zeer onbeduidende beelden gaven lichtelijk weer  hoe door sommigen nog op een frivole wijze gedacht wordt over hun zwarte of gekleurde medeburger. 

Dus verandering in op komst, maar het gedachtegoed er achter heeft nog tijd nodig om te veranderen.

is Consultant bij voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.