Het Kan Niet HARRY (Open brief aan Harry van Bommel)

Beste Harry

Via deze weg wil ik mijn protest uitbrengen over de vele malen die Prem Radhakishun het woord negers gebruikt om Surinamers van  Afrikaanse afkomst in jouw publicatie 'Surinamers in de polder' weg te zetten. Op pagina 28 hierbij gevoegd tweede regel een voorbeeld. En wat ik het meest schokkend vind is de manier waarop Humberto Tan wordt weggezet. Eerder op pagina 27 wordt Obama weggezet als neger.

Juist omdat je weet dat dit woord is gekenmerkt als racistisch taalgebruik  vind ik dat je twee dingen had kunnen doen. Prem voor de keuze te stellen om zijn woorden terug te nemen. Wilde hij dat niet dan had je de keus om niet over te gaan tot publicatie. Ik neem het je daarom hoogst kwalijk dat je jouw auteursmacht niet hebt benut om racistisch taalgebruik te doen vermijden. Wat mij betreft, zeker omdat het om het eerste interview in het boek gaat in de reeks van nog veertien anderen heb je zelf meegewerkt aan de smet op deze publicatie.

Mijn enthousiasme om het boek te promoten is gedaald tot 0.0. Zelf zal ik geen exemplaren meer bestellen. Ik ben nog niet zo ver om een actie te ontketenen richting de uitgever.

De identificatie die Prem heeft gekozen om Humberto te duiden heeft me tot in mijn ziel getroffen. De keus is dus aan jou. Als je het van mij wil horen!

Ik vind excuses van jou richting Humberto Tan op zijn plaats. Misschien richting de Afrikaans Surinaamse gemeenschap.

Ik zou alle exemplaren uit de handel halen als ik je was. Ik ga er van uit dat je me begrijpt.

Vriendelijke groet

Dr. Barryl Biekman