Harry van Bommel verklaart "neger" in zijn boek

Beste Barryl,

Inderdaad gebruikt Prem Radhakishun driemaal het woord ‘neger’ in mijn boek ‘Surinamers in de polder.’ Ik ken en begrijp de bezwaren tegen dit woord en stel vast dat er pijn is ontstaan door het gebruik ervan.

Bij het samenstellen van een interviewboek kom je altijd meningen en woordkeuzes tegen die je niet deelt. Dat kan ook niet anders, omdat mensen vaak van mening verschillen. Dat zie je ook in mijn boek.

Bij het opschrijven van de meningen van de geïnterviewden, ben ik zo dicht mogelijk bij de woorden van de mensen zelf gebleven. Ik heb heel wat dingen opgeschreven waar ik het persoonlijk niet mee eens ben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vraag hoe we moeten omgaan met de Decembermoorden.

Als samensteller van dit boek heb ik geen censuur toe willen passen. Het weglaten of wijzigen van uitspraken van geïnterviewden is een vorm van censuur. Het boek uit de handel halen, zoals jij voorstelt, is een nog ernstiger vorm van censuur. Veel beter lijkt het me om de discussie over dit boek en de opvattingen die erin staan aan te gaan.

Daarom heb ik bijeenkomsten gepland in Den Haag (17 Jan) en Rotterdam (24 jan). Ik hoop van harte dat ik je daar mag treffen.

Je bepleit tenslotte dat ik excuses maak richting Humberto Tan. Dat vindt Humberto helemaal niet nodig, zo heeft hij mij verteld, omdat hij de woorden voor rekening van Prem laat en daar gerust zelf met Prem over kan praten. Dat lijkt me een terechte houding.

Ik hoop zeer dat jij en ik onze samenwerking tegen racisme en uitsluiting zullen blijven voortzetten. In het verleden was die samenwerking zeer vruchtbaar. Laten we daar ook in 2016 aan werken.

Vriendelijke groet,

Harry van Bommel