Grapepub: De erfenis van dr. Martin Luther King

DJEHUTI-ANKH-KHERU schreef op grapepub.com een inzichtelijk artikel over dr. Martin Luther King jr. 

Op 4 april 2018 is het 50 jaar geleden dat dr. Martin Luther King jr., de onsterfelijke leider van de burgerrechtenbeweging, werd vermoord. De man geniet een algemene bekendheid.

Hij is het bekendste personage uit de geschiedenis van Zwart Amerika. Zelfs mensen die eigenlijk helemaal niets weten van de geschiedenis van Zwart Amerika zijn toch bekend met de naam dr. Martin Luther King, de man die er middels geweldloos verzet in geslaagd zou zijn geweest om bij de machtigste regering op aarde burgerrechten en stemrechten af te dwingen voor zijn volk, en activisten over gans de aarde geïnspireerd heeft.

 


Martin Luther King zag op 15 januari 1929 het levenslicht in een gesegregeerd Atlanta Georgia als kleinzoon van een slaafgemaakte. King junior was zeer talentvol. Zo mocht hij op de middelbare school klassen overslaan, waardoor hij op 15-jarige leeftijd reeds op de gerenomeerde Zwarte universiteit Morehouse College zat, en als 19-jarige kon afstuderen in de sociologie. Hij zette zijn studies voort op Theological Seminary en Boston Theological School, alwaar hij op 5 juni 1955 promoveerde in de theologie.  


Dr. King werd in 1954 als hoog opgeleide jonge pastoor aangesteld in Montgommery, alwaar hij in 1955 tot leider benoemd werd van de succesvolle boycot tegen het gesegregeerde plaatselijke busvervoer. Hierdoor verkreeg dr. King internationale bekendheid. Later werd dr. King zowel de officiële leider van de SCLC als de officieuze leider van de burgerrechtenbeweging. Dr. King en zijn volgelingen voerden geweldloos actie tegen segregatie. Vervolgens zette Amerika zichzelf voor de ogen van de wereld te kijk door op extreme wijze te reageren op vreedzaam protest. Een wereldmacht die de wereld de les trachtte te lezen over democratie en mensenrechten kon zich die imagoschade niet veroorloven (zie ook Gezegend en vervloekt blz. 222-224). Bovendien won dr. King als kampioen van het geweldloos verzet de Nobelprijs voor de vrede in 1964. Om het geschade blazoen weer te zuiveren werd in 1964 de Civil Rights Act en in 1965 de Voting Rights Acts aangenomen tijdens het presidentschap van Lyndon B. Johnson.

Lees door op