Delinquenten vragen zichzelf te corrigeren

Door John Durham

Paul Jansen (splinternieuwe hoofdredacteur van de Telegraaf!) hekelt dat VN afgevaardigden inzake Zwarte Piet debat kwamen uit grootendeels niet-westerse-landen, (Jinek)... tenminste, volgens hem... "Oh, en één uit België!"

Hij ziet natuurlijk liever mensen uit NL, Zwitserland, Frankrijk en Zweden zich buigen over een dergelijke rassenkwestie, wat in feite hetzelfde is als delinquenten vragen om zichzelf te corrigeren..

In één adem het intellect van niet-westerlingen bagatelliseren EN denken dat gij HET antwoord hebt, met de paplepel...onbewust, doch.. diep racistisch.

Dat is precies de nalatenschap van ons aller geschiedenis..in dat licht leeft iedereen eigenlijk in het verleden. De gemiddelde nederlandse opiniemaker is diep racistisch en rechtvaardigt openbaar racisme,

Ik wacht op de dag dat deze mensen zullen worden berecht want in feite ruien zij hele bevolkingsgroepen op terwijl een paar activisten worden gezien als grote opruiers..

Veel racistisch leesplezier Telegraaf lezers. Opiniemakers Nederland, uw opinie niet de mijne.

John Durham is sinds de discussie vorig jaar zo hoog is opgelopen meer gaan schrijven over racisme en wil nog meer gaan doen om de bewustwording te bevorderen. “Ik denk dat dat de enige manier is om racisme en discriminatie te bestrijden, er moet naar mijn mening een mentaliteitsverandering teweeg gebracht worden ik vind dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet neemt.

Ik vind dat de overheid nu echt moet ingrijpen. Ik vraag hiervoor graag aandacht met behulp van de bestaande feiten en probeer misstanden te verduidelijken, cq vanuit een ander perspectief te laten zien. Ook de komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat mensen niet lang meer dom gehouden kunnen worden en dat deze nieuwe generaties weer een andere impuls kunnen geven aan het proces van bewustwording.”