De Familieopstellingen van Ayo Akurugu-Roye

Onze Familie en onze voorouders hebben vaak de sleutel die een grote impact en rol kunnen spelen in ons dagelijks leven, meer dan wij soms beseffen. Met Familieopstellingen maken we dat mogelijk.

Dit is een vorm van psychotherapie die afkomstig is van de Zulu’s. Het is herontwikkeld  door de Duitser Bert Hellinger en wordt in vele landen ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen. De werkwijze van het zogenaamd systemisch werken.

Ayo Akurugu-Roye is daarin specialist. Ze is Therapeut Systemisch Werker, begeleidt doelgroepen hierin en neemt jou terug in het verwerken van jouw verlangens. Iedereen is welkom om te participeren als vragensteller of respresentent.

Maar wat zijn Opstellingen? Opstellingen is erbij zijn en het zelf zien.

"Door jezelf open te stellen voor het Universum, help jij jezelf om blokkades op te heffen. In groepsverband wordt jouw "situatie" nagebootst en op deze wijze wordt voor jouw zichtbaar hoe jouw blokkade (s) kunnen worden getackeld. Jouw verlangen, traumas, gebeurtenissen, werk gezin, relatie, organisaties.

Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Soms leef je bewust of onbewust het leven van iemand anders. Je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt.

Door Opstellingen bij te wonen werk je op zielsniveau; je eigen systeem of eigen ziel kan antwoorden verschaffen over jouw situatie of een verhaal waar je al jaren in vastzit of vragen over had.

De eeuwenoude werkwijze van Familieopstellingen kan het onzichtbare naar boven halen van familiebanden en mogelijk helderheid krijgen op welke emotionele verstrikkingen de zwaarte ligt. Hierdoor kan de orde hersteld worden.  Deze methode werkt zeer effectief en helend. Immers is het zo dat alle deelnemers(represententen bewust of onbewust meedoen in het proces). Het blijft altijd nog de Opstelling van de Vragensteller.

Een ieder die op zoek is naar een Therapeut die deze vorm aanbiedt kan bij Ayo Akurugu-Roye in de groep terecht.  Groepen zijn 1x per maand in Amsterdam Oost. De eerstvolgende is op zaterdag 11 februari 2017. Zie voor meer info haar