BETREFT VERTAALSLAG RAPPORT CERD

Door het Landelijk Platform Slavernijverleden 

Minister President Rutte heeft met zijn ‘vrije politieke meningsuiting’ gisteren één en andermaal geïllustreerd dat de bestrijding van alle vormen van racisme en discriminatie bij hem niet in goede handen is.

Dat hij geen People ’s minister president is.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tijdens zijn bewind allerlei rapporten zijn verschenen (ECRI, Ombudsman en nu van de CERD) die niet mooi zijn voor het imago van de Nederlandse staat voor wat betreft de toename van racisme aanvallen en incidenten in Nederland.

Minister President Rutte beschikt over het onvermogen om te verleiden en te verbinden. En denkt wellicht dat de Ogen niet op hem zijn gericht over de mate van zijn betrokkenheid bij het wel en wee van alle burgers in zijn samenleving.

Zijn optreden staat in schril contrast met het optreden van vice minister President Asscher die zijn best doet, ook al begrijpt hij nog niet helemaal wat de CERD heeft aanbevolen ter zake het fenomeen Zwarte Piet. Want is hij ook bereid om de VIE aan te spreken over het feit dat Zwarte Piet inbedding heeft gekregen in de Nationale Immaterieel Erfgoed lijst. Dat de aanbevelingen van de CERD ook gericht zijn op alle erfgoeddragers van deze traditie!!!!! Beseffende dat de Nederlandse economie ook drijft op deze vorm van Racisme. Want zoals gezegd wordt, het wordt niet alleen gezien als een kinderfeest maar ook als een manier om de schatkist van Nederland te spekken.

Zijn de geleerde heren economen in Nederland al verleid om een berekening te maken over wat de afschaffing van Zwarte Piet de schatkist zal kosten? En wat er dan zou moeten gebeuren om het verlies te compenseren?

Want dat het een kinderfeest is: dat willen we graag geloven want ook atleet Sedoc gelooft erin en heeft het over ‘negroïde’ kenmerken versus ‘blanke’ kenmerken. Niet zwart en wit of negroïde versus arisch maar echt blank versus negroïde.

Kan het ook gezien worden als een illustratie van onmacht wanneer de publieke opinie de discussie wil afleiden door het nationale profiel van de CERD leden in twijfel te trekken. Het grote advies is om daar niet in mee te gaan. Want dat is een tactiek om mensen af te leiden van het ware probleem. Want doet het ertoe als een persoon van Burkino Faso in de CERD is vertegenwoordigd.

Wat doet het profiel van de Rapporteur ertoe? Een vrouw uit Jamaica (waarmee professor dr., Verene Shepherd wordt bedoeld). Zij is wel de vrouw die vanaf 1 januari zitting heeft in de CERD. Is ze ineens zomaar een vrouw omdat ze de figuur Zwarte Piet met dezelfde ogen ziet als mensen van Afrikaanse afkomst hier in Nederland? Tijdens de hoorzitting zei een zwarte CERD lid: voorzitter ik wil niet over Zwarte Piet praten omdat het fenomeen me confronteert met mezelf.

In 2001, 2009, 2011 waren de adviezen aan Nederland terzake de erkenning van mensen van Afrikaanse afkomst als specifieke doelgroep in het kader van overheidsbeleid en anti racisme instrumenten klip en klaar. In 2015 is het advies niet anders.

Het bijgaande document is vooral bedoeld als kader om de aanvallen van buiten te kunnen afwenden/pareren.

Het is het kader waarbinnen het LPS de pers te woord wil staan. Het is helaas nog steeds niet eenvoudig om de nationale pers en media bij de les te houden. Het is andermaal gebleken dat wanneer je de focus wil leggen op informatie  die ertoe doet die informatie niet wordt uitgezonden.

Om die reden is het belangrijk om over alle aspecten uit het Rapport te praten. Paragrafen 15, 16, 17 en 18 zijn van groot belang voor mensen van Afrikaanse afkomst.  

En nu gaat het om de strategie van de vervolgstappen.

Zullen we ons laten verleiden dat er 1 of 2 personen uit de gemeenschap worden uitgepikt om te dialogen met de Nederlandse overheid of kunnen we de discipline opbrengen een traject in de sfeer een gecoördineerde gestructureerde samenhangende aanpak te realiseren?

Een PLAN van Aanpak tot stand te brengen. Een Plan dat van toegevoegde waarde is ten opzichte van het gemeenschappelijk NGO document

In het kader van het VN internationaal decade voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Het LPS samen met Tiye International en de DECADE WERKGROEP voor Mensen van Afrikaanse afkomst, Sophiedela en het AAD Netwerk mensen van Afrikaanse afkomst  graag het voortouw nemen.

Noteert u al vast in uw agenda

  • Zondag 4 oktober 2015
  • Tijd: 13.00 – 18.00 uur
  • RootsSynergyStrategieBijeenkomst