Antoin Deul: Nederland verdient sterk NiNsee

Ik Antoin Deul, heb afgelopen maandag met onmiddellijk ingang mijn activiteiten als directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis(NiNsee) stopgezet. Ik betreur dat ik deze stap heb moeten nemen en had graag mijn werk voor het NiNsee en de gemeenschap voortgezet.

De onredelijke opstelling van het bestuur en van bestuurslid Martin Verbeet inzake verlenging van mijn contract,  heeft mij hiertoe laten besluiten. Het bestuur heeft persoonlijke gevoelens laten prevaleren boven professionaliteit en heeft niet gehandeld in het belang van de gemeenschap.

Ik sta open om te zoeken naar een oplossing gezien de belangen voor alle partijen, stakeholders en de  gemeenschap. Het is ook in het belang van het NiNsee en de gemeenschap dat het bestuur zo snel  mogelijk de sollicitatieprocedure start voor de werving van een permanente voorzitter met een relevant netwerk en leidinggevende kwaliteiten die het NiNsee verder kan brengen.

Tevens heb ik erop aangedrongen om het bestuur te versterken en te professionaliseren. De penningmeester heeft aangegeven eind januari zijn functie neer te leggen. Daarnaast loopt een bestuurstermijn van twee bestuursleden af in februari. 


Nederland verdient een sterk NiNsee. 


De organisatie heeft een enorme potentie om Nederland te verbinden rond de gedeelde slavernijgeschiedenis.  De fundamenten daarvoor zijn onder mijn leiding de afgelopen twee jaar gelegd: nieuw educatiebeleid, twee nieuwe wetenschappelijke onderzoeken, versterking landelijke herdenking d.m.v. oprichten lokale herdenkingscomités, coördinatiepunt landelijk netwerkslavernijverleden(in  oprichting in samenwerking met netwerkpartners) en additionele subsidies ter bekostiging van deze projecten.

Het NiNsee is ook veel actiever geworden in het debat rond discriminatie en racisme en heeft de  verbinding gelegd met jongeren en grote instituten die diversiteit omarmen.

Deze ambitie is een grote uitdaging waarvoor continuïteit in de organisatie en transparantie van groot belang is. Ik kijk met veel genoegen en ook trots terug op een succesvolle periode.

Een van de successen die ik geïnitieerd heb is de Black Achievement Month.  Niet eerder heeft Nederland op zo’n rijke manier kennis kunnen maken met de bijdragen van zwarte Nederlanders op vele terreinen. Voor de Nederlandse gemeenschap zijn dit soort evenementen uitermate belangrijk om te laten zien hoezeer de zwart gemeenschap in Nederland een positieve bijdrage leverde en blijft leveren.

Ik sta open voor een dialoog met het NiNsee en alle stakeholders. De successen die geboekt zijn en het vele werk dat de afgelopen jaren is verzet moet structureel geborgd worden.