22 maart is het Wereld Waterdag

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Deze 23ste editie, georganiseerd door de VN-instellingen UN Water en de internationale arbeidsorganisatie ILO, staat dit jaar in het teken van de sterke relatie tussen water en werk. Ongeveer 1,5 miljard mensen werken vandaag in een sector die sterk waterafhankelijk is. Goed beheer van water is dus voor hen van levensbelang.

In 1992 riep Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 22 maart uit tot Wereldwaterdag. Op deze dag vestigt de internationale gemeenschap de aandacht op water als gemeenschappelijk goed en het belang van goed beheer van water voor vrede, veiligheid en duurzame economische groei. Elk jaar staat een ander aspect van water centraal. Dit jaar focust het thema op de relatie tussen water en waardig werk.

Deze twee zijn immers sterk met elkaar verweven. De helft van de wereldwijde arbeidsbevolking werkt vandaag in een sector die sterk waterafhankelijk is. Vaak genieten ze nauwelijks erkenning of bescherming door fundamentele arbeidsrechten.

Naar schatting sterven elk uur zo’n 38 arbeiders aan water-gerelateerde ziektes. Met beter sanitair en institutioneel georganiseerd waterbeheer kunnen deze sterfgevallen voorkomen worden. In vele regio’s in de wereld is watertransport vaak een taak voor vrouwen. Zij besteden er gemiddeld 1/4 van hun tijd aan. Die tijd kunnen ze dan ook niet besteden aan opleiding of betaald werk.

Duurzame investeringen in water en sanitaire voorzieningen betekenen een grote stap vooruit voor deze vrouwen en hun gemeenschap en zorgen er bovendien voor nieuwe jobs. Wereldwaterdag 2016 wil daarom benadrukken dat voldoende water van goede kwaliteit voor een positieve verandering kan zorgen in het leven van miljoenen mensen.

Water is ook cruciaal voor duurzame ontwikkeling. Water heeft immers rechtstreeks te maken met milieuzorg, gezondheid, economische groei, voedsel, energie en gendergelijkheid. Toch hebben wereldwijd 660 miljoen mensen vandaag nog steeds geen toegang tot zuiver drinkwater en beschikken 2,2 miljard mensen zelfs niet over een toilet.

Daarom neemt water een belangrijke plek in bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Om SDG 6 ‘Schoon water en sanitair’ te realiseren, moet tegen 2030 iedereen toegang hebben tot kwalitatief en betaalbaar drinkwater en degelijk sanitair en in het behalen van de andere SDG’s is het belang van zuiver water cruciaal.

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) roept op om de situatie van arbeiders in de watersector te verbeteren

In zijn boodschap voor Wereldwaterdag, klaagt directeur-generaal Guy Rider de situatie aan van de 1,5 miljard personen die werkzaam zijn in de watersector. Velen onder hen genieten noch erkenning voor het werk dat ze uitvoeren, noch bescherming door fundamentele arbeidsrechten. Om meer te weten te komen, klik

Klik  om het verslag van Verenigde Naties over water te lezen.