Zwarte Piet mag straks niet meer bij de politie

"Na 2020 is er bij interne Sinterklaasvieringen van de politie geen ruimte meer voor de vertolking van Zwarte Piet met stereotype kenmerken zoals een zwarte kroespruik, rode lippen, oorringen en egaal zwart geschminkt gezicht." Dit meldt het korps vandaag in een persbericht, tot grote ergernis van pro-pieters. 

Het bericht zegt dat het korps, korpsleiding en politiechefs al veel langer over de interne vieringen spreken, met als uitgangspunt dat interne Sinterklaasvieringen een feest voor en van iedereen moeten zijn.


"Al langere tijd zoekt elke eenheid naar een invulling van interne Sinterklaasvieringen waar iedere collega zich prettig bij kan voelen. Daarbij staat voorop dat wij een politie van en voor iedereen zijn. We hebben oog en oor voor collega’s die Zwarte Piet bij interne Sinterklaasvieringen als pijnlijk ervaren. Het Sinterklaasfeest is een verbindend feest, maar sommige uitingen bij dat feest doen mensen pijn. Waar dergelijke pijnlijke ervaringen bestaan, kijken we samen hoe we dat kunnen oplossen. Als collega's onderling mogen we dat van elkaar verwachten."

De eenheidsleiding zegt dat de stap naar een verandering al veel eerder is ingezet en dat daarin is afgesproken dat iedere eenheid op zijn eigen manier vorm geeft aan de viering, aangezien iedere eenheid met het tempo van de samenleving in die regio meeloopt. "In sommige eenheden, zoals Amsterdam bijvoorbeeld, is twee jaar geleden al aangegeven Zwarte Piet niet meer passend te vinden bij interne Sinterklaasvieringen."

De fasering van de verandering loopt tot 2020.  "Het is een geleidelijke ontwikkeling, rekening houdend met de lokale context en uitgangspositie. De korpsleiding en politiechefs zijn zich bewust van de mogelijk heftige reacties die dit voornemen zal oproepen. Desalniettemin hopen zij dat deze discussie met respect en wederzijds begrip gevoerd kan worden. Iedere partij in deze discussie heeft respectabele belangen. En de discussie mag natuurlijk niet ten koste gaan van kinderen, het feest of elkaar. We willen het graag voor iedereen leuk houden."