Zwart Manifest tegen institutioneel anti-zwart racisme en voor Zwarte emancipatie gelanceerd.

Samenwerkende partners “die een structurele bijdrage leveren” lanceerden vandaag, in aanloop op de Tweede Kamer verkiezingen, het Zwart Manifest ter bestrijding van institutioneel anti-zwart racisme en ter bevordering van Zwarte emancipatie in Nederland. Het Zwart Manifest dat institutioneel anti-zwart racisme bestrijden en Zwarte emancipatie moet bevorderen, zal worden overhandigd aan diverse politici en beleidsmakers, schrijven zij in een persbericht. 


De partners hinten dat Artikel 1 van de Grondwet stelt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen, gelijk wordt behandeld. “Het zijn woorden die iedere Nederlander de garantie moeten bieden op een gelijkwaardig bestaan. De realiteit is anders,” schrijven ze.  

Ze geven aan dat institutioneel racisme in Nederland plaatsvindt in alle segmenten van de samenleving. “Onder andere in het onderwijs, op de woningmarkt, in de zorg, in de media en in de opvoeding. Zwarte LHBTQIA+ personen hebben zowel met anti-zwart racisme als met queer-haat te maken. Zwarte kinderen en jongeren kampen met trauma’s die ze al op jonge leeftijd opdoen.  

"Met het Zwart Manifest willen wij streven naar een radicale, concrete en consistente positieverbetering van de Zwarte gemeenschap en een toekomst zonder het systematisch uitsluiten, marginaliseren, criminaliseren en discrimineren van Zwarte mensen in Nederland. Ook andere gemarginaliseerde groepen die te kampen hebben met institutioneel racisme hebben baat bij onze strijd tegen anti-zwart racisme.”

Ze zeggen dat het Manifest overheden, instellingen, bedrijven, politieke partijen, beleidsmakers, instanties en maatschappelijke organisaties tot actie moet bewegen. Het omvat de vereisten en daaraan gekoppelde adviezen voor het effectief aanpakken van anti-zwart racisme in verschillende sectoren. Het is zowel op nationaal als op lokaal niveau een leidraad voor gemeenschappen, instituten en beleidsmakers. 

Wij eisen dat we niet langer beoordeeld of achtergesteld worden op basis van onze afkomst, huidskleur en andere uiterlijke kenmerken. Wij eisen met dit manifest eigenaarschap in het bepalen van ons lot en dat van onze gemeenschap. Wij geloven dat Zwarte mensen pas vrij zullen zijn wanneer wijzelf onze bestemming bepalen.”

Het Zwart Manifest behandelt de twaalf voornaamste maatschappelijke domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Elk gebied bevat doelen, concrete actiepunten en mogelijke partners. Het manifest is een 'levend document' dat toekomstige generaties naar eigen inzicht mogen aanpassen, maar dat te allen tijde eigendom blijft van Zwarte gemeenschap in Nederland.

De samenwerkende partners die een structurele bijdrage leveren om het Zwart Manifest geïmplementeerd te krijgen en zich met de uitvoering bezighouden bestaan uit Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), IZI Solutions, Controle Alt Delete, Stichting We Promise, Stichting IXL Sickle Cell Awareness en Zetje In, Black Queer & Trans Resistance NL (BQTR).

Het manifest is in te zien op www.zwartmanifest.nl en zal binnenkort tevens een online worden gepresenteerd.