Untold & Black History Month

Untold stelt zich ten doel het empoweren van kinderen, jongeren en jongvolwassenen door middel van  verschillende activiteiten op het gebied van identiteit en cultuur.

Het resultaat is altijd geweest dat vooral jongeren hun horizon hebben verbreed, positiever staan in het leven, gemotiveerd worden om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en geïnspireerd zijn om als peer educator andere jongeren te empoweren met de basis, inspiratie en ervaring die zij hebben meegekregen tijdens onze activiteiten.

Untold vindt het essentieel dat het zelfbeeld van jongeren wordt versterkt en gewaarborgd.

Untold & Black History Month
Untold heeft in juni 2018 en juni 2019 twee edities van de Black History Month Amsterdam gehouden. Beiden waren in  het kader van de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij door Nederland in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Stichting Untold vindt activiteiten en events in het kader van het thema ‘Gedeelde Geschiedenis’ van belang; het programma omvatte een educatief programma speciaal voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

De naam 'Black History Month Amsterdam’ geeft het internationale karakter aan. In Engeland vindt onder dezelfde noemer de Black History Month plaats in oktober en in de Verenigde Staten vindt de Black History Month plaats in de maand februari.

Methodiek Untold
Binnen Untold heeft het bewustwordingsproces met betrekking tot cultuur en identiteit een centrale plaats. Alle activiteiten en projecten worden in het kader van deze visie georganiseerd, waaronder ook de theater en dansproducties. Untold vindt het van belang om kinderen, tieners en jongeren van Afrikaanse origine bewust te maken van hun identiteit, hun historie en hun toekomstperspectief.

Jongeren dienen binnen de Nederlandse samenleving te weten waar ze vandaan komen en waar ze naar toe gaan, waar ze voor staan en wie zij zijn. Gebrek aan kennis met betrekking tot hun identiteit en hun historie kan leiden tot een verdwaalde jeugd die zich laat inspireren door en zichzelf spiegelt aan de wijze waarop de media, het onderwijssysteem en de maatschappij hen portretteert. Deelnemende jongeren leren door middel van dans, muziek, theater over de geschiedenis die ook deel uitmaakt van de stad. Daarnaast leren ze hoe deze geschiedenis deel uitmaakt van hun culturele identiteit.

Jongeren leren hierdoor begrip te krijgen voor elkaars achtergronden, waardoor wederzijds respect wordt
bevorderd. Untold vindt het daarom essentieel om het zelfbeeld van de jongeren te verruimen, en hun horizon te verbreden. Om beperkende gedachtes om te zetten in mogelijkheden. 


Voor Black History  Month vond Untold een goede partner in de Gemeente Amsterdam.


Het initiatief past bij de doelen en visie van het beleid Gedeelde Geschiedenis van de gemeente. Het thema kolonialisme en slavernij wordt in alle facetten en door middel van verschillende activiteiten (o.a dialogen, lezingen, educatie) overgebracht op kinderen, jongeren en volwassenen die woonachtig zijn in Amsterdam.

De Black History activiteiten vinden op een aantal locaties in Amsterdam plaats, namelijk in het Centrum, Oost en Zuid-Oost. Hierdoor worden er verschillende verbindingen gecreëerd en zichtbaar gemaakt