UNICEF: Een betere toekomst voor ontheemde kinderen

Naar aanleiding van de top van de Verenigde Naties over vluchtelingen en migranten van 19 september 2016 herinnert Unicef in haar rapport "Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children" ("Ontheemd: de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen") aan de belangrijke plaats die kinderen innemen in het debat. Ongeveer vijftig miljoen kinderen ontvluchtten hun land of raakten gedwongen ontheemd. Meer dan de helft van hen sloeg op de vlucht voor geweld en onzekerheid. 

Op 19 september 2016 bracht de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de eerste keer de staatshoofden en regeringsleiders samen rond de kwestie van de massale ontheemding van vluchtelingen en migranten. Met deze historische bijeenkomst wil de VN ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap doeltreffender reageert op de situatie. Het doel is de landen aan te zetten tot een menselijker aanpak en een beter beheer van de problematiek.

Ter gelegenheid van deze belangrijke en historische top wil Unicef herinneren aan de positie van kinderen. Zij zijn het slachtoffer van door de mens veroorzaakte rampen en natuurrampen waarin ze geen aandeel hebben, maar ze worden nog zo vaak vergeten. Kinderen zijn een bijzonder kwetsbare groep. Het Unicef-rapport bevat heel wat gegevens over de situatie van vluchtelingen- en migrantenkinderen: hun land van herkomst, het land waarheen ze zijn gemigreerd en de gevaren waaraan ze tijdens hun tocht werden blootgesteld.

Van alle kinderen die niet in hun land van herkomst leven, is minstens een op de drie vluchteling, aldus de gegevens. Andere bevindingen zijn dat bijna de helft van alle vluchtelingenkinderen wereldwijd in 2015 uit Syrië en Afghanistan kwam en dat meer dan de helft van de migrantenkinderen hoofdzakelijk in vijftien landen leeft, waaronder de Verenigde Staten, die 3,7 miljoen migrantenkinderen opvangen.

Deze vaststellingen weerspiegelen de harde realiteit, waarbij kinderen nog altijd de eerste slachtoffers zijn van oorlog, conflicten, klimaatverandering en armoede. Het aantal vluchtelingenkinderen is de laatste tien jaar drastisch toegenomen. Kinderen zijn de onschuldige slachtoffers van deze wrede wereld.

In haar verslag doet Unicef aan de regeringen zes voorstellen voor doelstellingen om vluchtelingen- en migrantenkinderen hoop te geven: hen beschermen tegen gevaar; hen toegang geven tot degelijke dienstverlening; gezinnen samenhouden; maatregelen nemen tegen de oorzaken van de ontheemding van vluchtelingen- en migrantenkinderen; strijden tegen vreemdelingenhaat, discriminatie en marginalisering; en de detentie verhinderen van kinderen die een vluchtelingenstatus aanvragen.

Met deze doelstellingen wil Unicef geloven in een betere toekomst voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, zodat ook zij hierin geloven en opnieuw kind kunnen zijn!

Meer info: http://www.unicef.org/emergencies/childrenonthemove /uprooted/

Foto: unicef.org