UCF: niet gekozen, maar niet uit het veld geslagen

“We zijn niet gekozen in de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam maar niet verslagen. We gaan buitenparlementair meedoen en staan in de startblokken. Onze rol is dus niet uitgespeeld. We gaan doen wat we hebben beloofd maar dan vanuit een andere positie: actiegerichte bewustzijnsbeweging, een peoples party. We zijn het groot avontuur voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen begonnen als graadmeter voor het zetten van vervolgstappen om volwaardig te kunnen meedoen. Er is heel veel ervaring opgedaan en dat gaan we inzetten. UCF gaat met vereende kracht verder werken aan het uitvoeren van haar missie.”

Dit schrijven Iwan Leeuwin, lijsttrekker UBuntu Connected Front (UCF) Afdeling Amsterdam en Simão Miguel, lijsttrekker UCF afdeling Rotterdam in een persbericht.

UCF werd eind 2017 als landelijke politieke partij geïnitieerd door politicus Iwan Leeuwin. Leeuwin had eerder onder de naam FIL (Fractie Iwan Leeuwin) deelgenomen aan de deelraad van Amsterdam Zuidoost, maar onder die naam deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 was geen optie. “Er moest snel geschakeld worden. Verkenningen binnen en pogingen tot samenwerking met 2 andere politieke partijen hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd; er waren verschillen in standpunten. Er zat niets anders op dan een eigen koers te varen waarbij de wensen van de Afrikaanse diaspora gemeenschap(pen) in Nederland centraal staan: het bevorderen van een samenleving die de mensheid bevestigt en de menselijkheid respecteert,” schrijft de partij.

UCF zegt een treurig beeld te hebben geconcludeerd na de politieke partij programma’s van andere partijen te hebben geanalyseerd. “Maar ook de politieke partijstructuren; de nationale, regionale en lokale politieke bestuursstructuren (inclusief de posities). Een ondervertegenwoordiging van in het bijzonder burgers van Afrikaanse afkomst in diaspora in de Nederlandse nationale, regionale en lokale politieke partijstructuren, politieke bestuursorganen. Overal waar politieke besluitvorming tot stand komt. Specifieke acties die moeten leiden tot de verbetering van de positie van de meest gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland -onder hen mensen van Afrikaanse afkomst in de diaspora- ontbreken. Daar moest verandering in komen en wel op zo een manier dat het de zichtbaarheid van deze doelgroep in alle sectoren van overheid en gemeentebeleid ten goede komt.”

Hun persbericht vervolgt:

“Dan kom je vooral uit op een agenda waar de bestaande vooral de gevestigde politieke partijen niet of nauwelijks oog voor hebben: de bestrijding van de effecten van het verwerpelijke slavernijverleden en kolonialisme; van racisme, uitsluiting, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden, raciale profielen en taalgebruik. Het gebruik van de term Afrofobie om de meervoudige vormen van racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden blijkt ook al taboe;

“een agenda die het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst in diaspora centraal stelt. Je kunt immers niet gelijkwaardig deelnemen zonder inhaalslag, zonder positieve actie;

“een agenda met als vertrekpunt de fundamentele rechten van de mens en de duurzame VN ontwikkelingsdoelen die vele beleidsgebieden voor het realiseren van een menswaardige samenleving omvat.”

De partij schrijft”

“We hebben het dan over het bedrijven van politiek gebaseerd op het U-BUNTUISME die de naam van onze partij reflecteert. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er is een peiling gehouden onder key personen uit de achterban. Ook zijn er deskundigen geraadpleegd, in binnen en buitenland.

De partij zegt niet uit het veld geslagen te zijn. “UCF is serieus aan de slag gegaan in de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Jammer genoeg het harde werken in drie maanden tijd is nog niet voldoende gebleken om één of meerdere zetels te bemachtigen. Maar we gaan door, buitenparlementair. Met de verdere opbouw van de partij, talentrecruitment, leden en sponsorwerving. De kiezers rekenen op ons. We zijn al aan de slag met de UCF Jongeren en Studentenbeweging en met nog veel meer.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar allen die op UCF hun stem hebben uitgebracht. We zijn u zeer erkentelijk. U kunt UCF steunen door lid te worden van de Partij.”