Afbeelding

Ubuntu Connected Front lanceert concept verkiezingsprogramma 2021-2025

Politieke partij Ubuntu Connected Front (UCF) heeft vandaag haar concept verkiezingsprogramma 2021-2025 gelanceerd, met als alomvattende titel “Instructie voor een NL Reconstructie: gelijkheid is een mensenrecht, geen privilege”. Partijvoorzitter Regillio Vaarnold zegt in een persbericht dat in het programma de politieke thema’s zijn opgenomen waarmee we de verkiezingen ‘ in 2021 zullen ingaan. ‘Het heeft even geduurd maar we zijn eruit. Als mensenrechtenjurist ben ik verheugd om vandaag op de Internationale Mensenrechtendag te kunnen melden dat het UCF er ligt en dat wij het binnenkort aan de Partijstructuren kunnen presenteren’

Hij vertelt over het concept verkiezingsprogramma: “Om een ‘eerlijkere, mooiere en waardevollere samenleving’ te creëren die álle Nederlanders verdienen, is het de hoogste tijd voor een gedurfde en gestructureerde fundamentele herziening van de manier waarop we ons land besturen en onze instellingen hebben vormgegeven en ingericht.”

Vaarnold zegt dat UCF, met de introductie van een nieuw revolutionair reconstructie concept laat zien dat er zoveel meer nodig is om een eerlijkere op kansengelijkheid gebaseerde samenleving te realiseren dan er slechts iets over te roepen tijdens verkiezingstijd. “En wij laten er geen misverstand over bestaan. Wij pleiten voor een fundamentele reconstructie van alle systemen en instituties die door middel van directe en indirecte belemmeringen gelijke kansen in de weg gaan,” zegt hij.

De partij zegt dat Nederland als systeem weer terug moet naar de architect omdat het dringend toe is aan een nieuw ontwerp.

Samen bouwen aan een nieuwe toekomst is voor UCF dus niet slechts een campagneslogan maar bittere realiteit.”

UCF pleit ook voor maatregelen die afrekenen met (raciale) sociale, economische ongelijkheid en is voor (op)waardering van talenten en voor evenredige deelname van burgers met een andere etnische achtergrond aan politieke en overige besluitvormende organen in perspectief van de principes van intersectionaliteit. “UCF gaat zich ook hard maken voor een Nationale Raad voor Reparatory Justice die zich met een veelheid van thema’s bezig moet gaan houden. Ten behoeve van de Raad functioneert een Nationaal Instituut Reparatory Justice voor specifiek onderzoek in perspectief van een gecoördineerde gestructureerde samenhangende integrale aanpak. UCF pleit voor de opname van de gronden etniciteit en nationaliteit in artikel 1 van de Grondwet.”

Vaarnold zegt dat na vier eeuwen ongelijke en ongelijkwaardige behandeling en onrechtvaardige bejegeningen, onder meer op grond van (huids)kleur en afkomst, burgers die zichzelf als ‘Zwart’ definiëren en vooral van Afrikaanse Caribische afkomst, schoon genoeg van de incidentele hervormingen symptoombestrijding) in de marge.

“Van een land dat zichzelf prijst als voorloper op het gebied van de mensenrechten en nota bene de juridische hoofdstad van de wereld ‘herbergt’ met het Vredespaleis als belangrijke symbool mag je ten aanzien van gemarginaliseerde groepen meer politieke wil en daadkracht verwachten en dus niet alleen in verkiezingstijd. Parlement en Staat hebben over de gehele regeringsperiode niet of nauwelijks affiniteit getoond voor de belangen van de gemarginaliseerden groepen in Nederland,” zegt hij.

Hij vervolgt: “Niets over Reparatory Justice, geen excuses, geen aanpak tegen de kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, niets tegen raciaal profileren door de politie. De politieke onwil tegen initiatieven die (raciale) sociale en economische ongelijkheid bestrijden, is dusdanig structureel van aard dat na tientallen jaren niet meer is te rechtvaardigen om van achtergestelde gemeenschappen te verlangen nog langer ‘geduldig’ te blijven. Het Nederlandse consensusmodel heeft bewezen niet in alle situaties het gewenste resultaat op te leveren. Soms is het slechts een kwestie van politieke wil om daadkracht te tonen en positieve acties te stimuleren.”

Hij benadrukt dat de opname van een ‘Black Agenda’ in het concept verkiezingsprogramma, niet betekent dat er geen specifieke thema’s zijn opgenomen voor álle burgergemeenschappen in Nederland. “UCF is een Partij voor iedereen en heeft een agenda waarin het Ubuntu perspectief “’Samen bouwen aan een eerlijkere en mooiere samenleving’ voor álle Nederlanders’ goed tot zijn recht komt. Ik ben omdat Wij zijn’ Ubuntu!”

De UCF partijvoorzitter zegt dat de eerste reacties op het concept verkiezingsprogramma uiterst positief zijn. Hij citeert: ‘Krijgen wij in Nederland eindelijk een politieke partij met een ideologische leider?’ ‘The Black Agenda is gepassioneerd, getuigt van een sterke eigen waarde en zal zeker bijdragen aan een positief zelfbeeld’. Of ‘Jullie agenda is Radicaal en Revolutionair’, ‘Ik ben zeer onder de indruk van de inhoud en de interessante aanknopingspunten’ en ‘ik zie een verkiezingsprogramma dat onderscheidend is en hoop biedt voor verandering’.


UCF werd in 2017 opgericht. Initiatiefnemers wilden inspelen op de roep voor meer kansen in de Nederlandse politieke arena voor mensen met een niet-westerse achtergrond en vooral met Afrikaanse roots. Mensenrechtenjurist en activist Vaarnold (46) werd afgelopen oktober benoemd als partijvoorzitter.