Afbeelding

Ruins of the Water Fort St. Eustatius with in the background the Godet burial ground (copyright Kenneth Cuvalay)

St. Eustatius Burial Ground Alliance wil aandacht voor dekolonisatie

De St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance wil dat staatssecretaris Alexandra van Huffelen die momenteel de eilanden bezoekt, meer aandacht besteedt aan dekolonisatie.

"In Nederland is er steeds meer aandacht voor het koloniale verleden van Nederland. Bedrijven, gemeenten en kerken onderzoeken hun rol bij het slavernijverleden met vaak schokkende uitkomsten. De Nederlandse Bank start een traject van reflectie en dialoog naar aanleiding van haar rol in de Nederlandse koloniale slavernij. Premier Rutte bood onlangs zijn diepe excuses aan voor de rol van de Nederlandse regering tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Dit zijn goede ontwikkelingen. Aan St. Eustatius gaan ze echter geheel voorbij. In Caribisch Nederland is de ongelijkwaardigheid in beton gegoten door de zogenoemde BES-wetten die op alle mogelijke fronten nadelig uitpakken voor de inwoners op de eilanden,” schrijft de beweging in een bericht.

De St. Eustatius Afrikan Burial Ground Alliance is eind 2021 opgericht, na verzet tegen archeologische opgravingen in een begraafplaats met tenminste 48 graven van Afrikaanse totslaafgemaakten. Bewoners van het eilanden bundelden zich om de begraafplaats Golden Rock te beschermen en respectvolle behandeling van de gevonden stoffelijke resten van individuen van Afrikaanse afkomst te eisen.

“Geen ‘digs for kicks’, maar Afrikaanse nazaten zelf op zoek naar informatie over hun voorouders in archiefmateriaal,” zei Kenneth Cuvalay, voorzitter Ubuntu Connected Front (UCF) Caribbean die de beweging aanzwengelde.

De beweging is ook een Family Heritage initiatief gestart dat inwoners van Afrikaanse komaf om familienamen in koloniale archieven (manumissies en zogenaamde ‘borderellen’) te verbinden met de huidige generatie mensen op St. Eustatius.

Het heeft inmiddels bondgenoten in Barbados, Jamaica, St. Helena, de VS en Nederland. Er is een Family Heritage project gestart op St. Eustatius en we hebben het wetenschappelijke artikel “Collaborative Archaeology in the Colonial Context of Sint Eustatius” uitgebracht. Er zijn ook connecties gevormd met andere bedreigde begraafplaatsen van tot slaaf gemaakte Afrikanen in de America’s, zoals in Brooklyn New York en St. Helena.

We blijven in 2022 onze alliantie uitbreiden en aandacht vragen voor de koloniale situatie op St. Eustatius. We hopen dat de nieuwe staatssecretaris het tij weet te keren” 

Hij zegt echter dat de Alliance “met opzet niet door de overheid van St. Eustatius is betrokken bij de activiteiten van de commissie die de misstanden tijdens de archeologische opgravingen onderzocht. Met smoesjes zijn wij op afstand gehouden. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de alliantie maandenlang aan het lijntje gehouden zonder in gesprek te willen gaan. Wij analyseren de problemen die spelen rondom de opgravingen vanuit de koloniale structuren en verhoudingen die tot de dag van vandaag een rol spelen. Zowel de lokale overheid als BZK wil daar niet aan. Maar als je deze discussie uit de weg gaat, worden de problemen alleen maar groter. Bij de toeslagenaffaire is ook structureel weggekeken en wordt er nog steeds heel versluierd gesproken over het feit dat racisme de onderliggende drijfveer was bij de belastingdienst. Het is zoals wij in het Engels zeggen “the elephant in the room” en we willen daar verandering in brengen.”

Cuvalay zegt dat de Nederlandse overheid al sinds februari 2018 de democratie in St. Eustatius in gijzeling houdt, het vijfde jaar nadat bestuurlijk ingrijpen is ingezet. “Dat is meer dan een volledige kabinetsperiode voor een eiland met net iets meer dan 3000 inwoners. Dat is natuurlijk bizar. Intussen neemt de lokale overheid ‘geadviseerd’ door BZK het ene besluit na het andere en wordt de eilandsraad (vergelijkbaar met een gemeenteraad) keer op keer geschoffeerd. Zij wordt niet, laat of slecht geïnformeerd, kan geen bestuurders benoemen en heeft geen formele zeggenschap in het bestuur. Er worden steeds meer Nederlanders ingevlogen en benoemd op hoge posities, de regelgeving legt steeds zwaarder de nadruk op beheer en controle en ook worden steeds meer lokale overheidstaken overgeheveld naar de ministeries in Nederland.

"Wie de voortgangsreportages van Van Huffelens voorganger Knops leest, kan er alleen maar een goed gevoel bij krijgen. Maar ze spiegelen een onevenwichtig positief beeld voor terwijl de democratie steeds verder wordt uitgehold en de mensenrechten op de tocht staan. En welk Kamerlid heeft voldoende kennis van de situatie ter plekke om te weten wat er daadwerkelijk gebeurt, en is in contact met de burgers op St. Eustatius? Veel inwoners in St. Eustatius hangen wat zij zien gebeuren niet aan de grote klok. Op een klein eiland ben je kwetsbaar."