hulpgoederen in Rotterdam

Rotterdam stuurt hulpgoederen speciaal voor gestrande, gemarginaliseerde Afrikanen in Oekraïne

In een geweldig vertoon van een gemeenschap die voor haar mensen zorgt, zijn er de afgelopen weken zeker acht bestelbussen vol hulpgoederen vanuit Rotterdam naar Polen verstuurd, speciaal voor Afrikaanse studenten die in die regio gestrand zijn door de oorlog in Oekraine en niet dezelfde hulp krijgen als andere vluchtelingen.

Er zit van alles in die bussen; eten, kleding, sanitaire producten … alles waar deze mensen behoefte aan hebben en wellicht niet krijgen.”

hulpgoederen op weg naar Polen
Hulpgoederen op weg naar Polen

Het initiatief om de hulpgoederen te verzamelen en te verzenden kwam van de African Community For African Refugees From Ukraine, een Europabrede beweging die tot stand kwam in februari nadat bekend werd dat Afrikanen die in Ukraine woonden, tegen discriminatie aanliepen wanneer ze het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten.

Bij de grenzen werden Afrikanen uit treinen geweerd omdat ze geen Oekrainers waren, en moesten ze het in de vrieskou maar zelf uitzoeken terwijl er allerlei blokkades voor hen werden opgezet; zo lieten buurlanden maar telkens kleine groepen Afrikanen toe en eisten zij bijvoorbeeld dat ze alleen zouden worden toegelaten als er diplomatiek transport voor hen geregeld was. Mensen zaten daardoor soms dagenlang met al hun hebben en houden, buiten in weersomstandigheden die beneden het vriespunt lagen.


Waarom blijven de Afrikaanse mannen niet in Oekraine om te helpen vechten tegen de Russen?”

Waarom gaan ze niet gewoon terug naar Afrika?”

Dit waren vragen die werden gesteld door geprivilegieerde mensen die totaal voorbijgaan aan het feit dat teruggaan naar een arm dorp in een arm land niet echt een optie is voor een student met een once-in-a-lifetime kans om een volledig betaalde buitenlandse universitaire studie te volgen.

Door bevoorrechte mensen die niet snappen dat in Europa blijven en de studie afmaken, is de enige optie is voor deze mensen die ervan dromen om in de toekomst hun hele dorp uit het slop te trekken.

Door liberale mensen in ivoren die blind zijn voor de overweging dat teruggaan naar een gemeenschap die alle hoop in je gevestigd heeft, geen optie is voor mensen die hun land en familie achterlaten om de achtergesteldheid van die familie en dat land, door middel van studie op te heffen.


En terwijl de Afrikanen rechtstreeks tegen deze blinde muur van onwetendheid, racisme, discriminatie, segregatie en onbegrip aanliepen, rolde Europa de rode loper uit voor het vluchtende Ukrainers “met blond haar en blauw ogen”, een racistische eigen-mensen-eerst opstelling waar heel lang aan vastgehouden werd.

Vorige week kwam er een kleine kentering, toen Frankrijk aankondigde dat het zou toelaten dat studenten uit Afrika wier studies zijn onderbroken die in Frankrijk mogen voortzetten; meer dan 300 studenten hebben zich inmiddels geregistreerd om met behulp van dit speciaal initiatief, daar de studie voort te zetten die ze volgden in Ukraine. Ook Nederland heeft enkele Afrikaanse studenten onderdak en de optie voor vervolg van hun studie geboden. Zelfs Rusland, de veroorzaker van het probleem, heeft een soortgelijk initiatief aangeboden aan de Afrikaanse studenten.

Dat blijft echter een druppel op een gloeiendhete plaat. Precieze aantallen zijn niet bekend, maar de schatting is dat er nog duizenden Zwarte mensen zijn in Oekraine en de buurlanden die aan het kortste eind trekken omdat ze Zwart zijn. Sommigen bevinden zich in steden die worden aangevallen, waardoor niemand op straat kan. En het frustrerende is dat de gevestigde organisaties niet door lijken te hebben dat er met verschillende maten gemeten wordt, waardoor veel hulp niet bij deze mensen aankomt.

Ik hou mijn hart vast met het nieuws over massagraven die zijn ontdekt in Oekraine vorige week. Afrikanen zijn al gediscrimineerd in minder erge situaties”

Giselle Fredericks, oprichter van het Britse platform Sonaaar, noemt het een humanitaire crisis. “Ik kreeg op 26 februari via social media het bericht over 24 Jamaicaanse studenten in Ukraine die uit een trein gezet waren door locals, en naar de grens met Polen moesten lopen in de vrieskou. Ze koppelde mensen en grassroots organisaties aan elkaar en hielp toezien dat veel van deze onfortuinlijke mensen in veiligheid kwamen. Haar organisatie haalde meer dan 80,000 Britse ponden op, waarmee ze andere organisaties hielp die warme dekens en sanitaire benodigdheden verstrekte aan de gestrande Afrikanen.

Fondsenwerving was een probleem op zich, omdat het initiatief geweigerd werd door platformen die zijn opgericht om financiële hulp te vergaren voor mensen in nood.

gofundme

Gofundme heeft niet alleen het initiatief van hun platform verwijderd, ze hebben ook al het geld dat al was opgehaald teruggestort naar de mensen die het hadden gegeven. Ze vonden dat hulp voor alle vluchtelingen moest lopen via de grote organisaties als Unicef, maar niet alle vluchtelingen werden daarmee geholpen. Wij zagen segregatie bij de grens, waarbij mensen met pigment aan een kant werden geduwd; vrouwen en kinderen van Kleur werden geweerd bij de treinen. Grote groepen mensen werden dagenlang aan hun lot overgelaten.

Het is een humanitaire crisis en het zijn altijd de grassroot organisaties die in dit soort kwesties iedereen bereiken. Gofundme snapte dat niet. Dat het systeem niet werkt zoals zij het voor zich zien.

Ze zijn uiteindelijk op hun schreden teruggekeerd, maar de schade die ze ons berokkend hebben was al geschied. Het vertrouwen van het publiek in ons initiatief was al geschaad. Zij doneerden toen ook nog 1000 pond aan ons initiatief, maar ze hadden veel meer teruggestort naar mensen die al hadden gegeven.”

Het hielp ook niet dat de berichten over segregatie “fake news” werden genoemd. “We hadden bewijs op video van mensen die uit treinen werden gezet. Sommige mensen waren dagenlang gestrand. Het was frustrerend en je moet je voorstellen dat het voor velen de eerste winter was.”

Vanuit Nederland haakten Black Ladies Talk en OMEK aan om ook hier hulpgoederen in te zamelen. Er zijn inzamelingspunten in Rotterdam.

Hulpgoederen in Rotterdam
Hulpgoederen in Rotterdam


Het is nog niet gelukt om een inzamelplek in Amsterdam op te zeten. Anita Abaisa van Black Ladies Talk zegt nog op zoek te zijn naar een organisatie die daarin kan helpen.


Abaisa was dankbaar voor de hulp waarmee de bestelwagens voor Polen volgestouwd konden worden.

We hebben vanuit Rotterdam mensen kunnen helpen die hulp nodig hadden. Vanuit Warsaw worden de goederen verspreid naar alle landen waar er mensen ondergedoken zijn. ik ben dankbaar voor de mensen die zich niet laten verleiden tot niet helpen. De crisis is nog niet afgelopen”

Ook Clarence Seedorf liet zich horen in deze kwestie

In een videostatement die hij deed in zijn capaciteit als voorzitter van de Black Impact Foundation, gaf hij aan blij te zijn met de hulp die Oekrainers krijgen die op de vlucht zijn geslagen.

"Ik ben blij dat ze buiten het oorlogsgebied zijn en dat ze kansen krijgen om hun leven weer op te pakken. Jammer genoeg ervaart niet iedereen dezelfde voorspoed,” zei hij.