"Rapport: "meer vreemdelingen vertrekken zelfstandig uit Nederland"

Het aantal "vreemdelingen" dat in 2015 zelfstandig uit Nederland vertrok is volgende de overheid, ten opzichte van 2014, met 10% licht toegenomen.

Daarbij is ook een sterke verschuiving  van ‘gedwongen vertrek’ naar ‘zelfstandig vertrek’. "Deze ontwikkeling sluit aan bij het kabinetsbeleid om vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, te ondersteunen en te stimuleren dit uit zichzelf te doen," staat in een persbericht van de ministerraad.

Het bericht zegt dat dit is aangegeven in de Rapportage vreemdelingenketen 2015 van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie waarmee  de ministerraad heeft ingestemd.  De rapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de periode januari-december 2015.

Hogere instroom asielzoekers

Het rapport meldt dat in 2015  de totale instroom van asielzoekers steeg naar 58.880, ten opzichte van 29.890 in 2014. Deze stijging kwam door een toename van zowel eerste aanvragers als nareizigers, vooral uit Syrië. Nareizigers zijn gezinsleden van asielzoekers die een asielvergunning hebben gekregen. De sterke stijging van het aantal asielzoekers stelt hoge eisen aan alle partners in de vreemdelingenketen, zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. Desondanks is het in het afgelopen jaar gelukt om alle ingestroomde asielzoekers een opvangplek te bieden.

Toename studie- en kennismigranten

Meer migranten die Nederland nodig heeft, zoals studie-, arbeids- en kennismigranten, hebben in 2015 een verblijfsvergunning gekregen;  op 31 december 2015 kwam dit in totaal op 4.640. Deze stijging van 12% in vergelijking met 2014 past binnen het kabinetsbeleid. Het kabinet wil door soepele toelatingsprocedures de kwaliteit van de beroepsbevolking en de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders, vergroten.