Rachel en Eurdice Snip: Bewust worden van je patronen is de sleutel tot verandering

Eurdice en Rachel Snip zijn de oprichters van Grace Academie en Stichting Students Moving Forward, bedrijven in Amsterdam Zuidoost waarin deze zusters hun krachten hebben gebundeld om als kompas te dienen in persoonlijke en strategische ontwikkeling van mensen en bedrijven. Eurdice als Jeugdzorg professional en Rachel als HRM professional. Een interview met de gezusters Snip.

"In onze samenleving leren we om het beste uit onszelf te halen. Ik heb dit geprobeerd te realiseren door de lat steeds hoger te leggen. Maar sommige jonge mensen leggen de lat dusdanig hoog dat zij continu een ongezonde spanning ervaren wanneer zij moeten presteren. Ik heb er zelf ook ervaring mee. Ik zag zelfs dagelijkse activiteiten als een prestatie, met de nodige spanning. Door het ontbreken van een referentie en gewenning, ervoer ik de spanning als normaal. Ik wist niet beter. Mijn zus Rachel heeft dit als jongere op haar eigen manier ook ervaren. En toen wij uiteindelijk onze leerervaringen met elkaar deelden, vonden wij gelijkenissen. Zo is het idee voor de stichting en het ontwikkelingsprogramma Act of Change ontstaan." 

Je kan niet voorbijgaan aan de toewijding waarmee Eurdice spreekt over haar persoonlijke drijfveren en de doelstelling van de stichting. Ze spreekt vol enthousiasme over het inspireren van jonge mensen om nieuwsgierig te worden om meer over zichzelf te ontdekken en over het toegankelijk maken van trainingen die hen daarbij kunnen helpen. "Ik geloof dat bewust worden van je patronen de sleutel is om verandering te realiseren in je leven". 

Voordat ze de stichting oprichten ontwikkelden Eurdice en Rachel onafhankelijk van elkaar een passie om te werken met jonge mensen. Rachel schoolde zich om tot trainer en ging drie maanden naar Suriname om trainingen te verzorgen aan vierdeklassers van de Mulo; Eurdice volgde de opleiding tot Sociaal Pedagogisch hulpverlener, waar zij wekelijks een training verzorgde. Na enkele jaren ervaring in het werkveld ontstond de drive om hun kennis en passie te bundelen. 

Jij hebt geen invloed op waar je vandaan komt; wel op waar je heen gaat...

Fotograaf: Mel Buter.

Rachel vertelt: "Wij groeiden op in een gezin met een alleenstaande moeder. Toen we in 1992 in Nederland kwamen wonen waren we de eerste zeven jaren "witte" illegalen. Onze moeder werkte en betaalde belastingen, maar had geen verblijfs- of werkvergunning. Rachel en ik konden naar school omdat wij minderjarig waren. Mede dankzij deze opstart in Nederland kregen wij als het ware met de paplepel mee dat onze lat zo hoog mogelijk moest liggen. Het hoogst mogelijke in de Nederlandse samenleving was vanaf dag 1 de norm. Hoewel niet iedere jongere opgroeit in een vergelijkbare situatie als die van ons, geloof ik dat er jonge mensen zijn die zich herkennen in de druk die zij ervaren als het gaat om verwachtingen van ouders en omgeving. Tot een paar jaar geleden dacht ik dat die druk die ik intern ervoer normaal was.

“Wij weten dat onze moeder haar uiterste best in onze opvoeding gedaan. Wat wij van haar meekregen is dat we om succesvol te zijn onze stinkende best moesten doen op school. Dat deden we dan ook en we behaalden de nodige diploma's. Due hebben ons ver gebracht, maar op persoonlijk vlak hebben wij de nodige struggles gehad en zelf onze weg moeten vinden. Toen ik 27 was ontdekte ik in een training dat ik een deel van de struggles onnodig lang staand heb gehouden.

De struggles zijn toch ook levenslessen?

"Ik besef mij inderdaad dat mijn struggles ook waardevolle levenslessen bevatten. Ze horen bij het leven. Mijn struggles bevatten kennis, ervaring, inzichten en medeleven die ik in het begeleiden van jongeren bewust inzet.  

Samenwerken met je zus?

“Het is uitzonderlijk dat ik nu samen met Rachel de stichting leidt. Wij verschillen in leeftijd 8 jaar van elkaar. Zij heeft haar ontdekkingstocht op haar eigen manier gewandeld. Doordat zij ouder is heeft zij de "illegale periode" als puber heel bewust ervaren. De angstige situatie heeft zijn impact gehad op haar ontwikkeling in deze fase. Angst en onzekerheid voerden de boventoon. Je hebt geen invloed op de situatie of omgeving waarin je opgroeit. Jaren later heeft Rachel er bewust aan gewerkt om van deze gevoelens af te komen en in dat proces hebben wij elkaar gevonden. Wij beseffen ons dat er voldoende jonge mensen rondlopen die een bepaald patroon willen doorbreken en willen investeren in hun eigen ontwikkeling. Met deze jonge mensen werken wij graag samen.”

Eurdice en Rachel Snip. Fotograaf: Mel Buter.

Een school zal zich vormen tot een educatieve instelling die zich richt op alle facetten van een individu. Scholen zullen daarbij steeds vaker naar buiten zullen treden om hun leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben."

Waarom denk je dat er behoefte is aan jullie stichting?

"Onze ervaring is dat er binnen het onderwijs niet voldoende ruimte en tijd beschikbaar is om aandacht te besteden aan de persoonlijke vraagstukken van jonge mensen. Wij bieden daarom verschillende krachtige trainingen aan, waar zij in een veilige omgeving aan de slag kunnen met persoonlijke doelen. Wij werken graag met jongeren met verschillende culturele en sociale achtergronden en opleidingsniveau's. Deze gemêleerde samenstelling zorgt voor een fantastische groepsdynamiek. Ons doel is om de jongeren ook te laten ervaren dat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen met het bereiken van persoonlijke doelen."

Verzorgen jullie zelf alle trainingen?

"Nee, wij gaan verzorgen een aantal trainingen maar gaan ook samenwerkingsverbanden aan met verschillende professionals en organisatie. Bijvoorbeeld in het ontwikkelingsprogramma Act of Change werken wij samen met NTI NLP.  NTI NLP verzorgt een vierdaagse jongeren NLP training aan de groep en sponsort een deel van de kosten. Zij hechten grote waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en leveren op deze manier hun bijdrage. 

Hoe werkt het ontwikkelingsprogramma Act of Change? 

"Vierentwintig jongeren van 15 - 24 jaar kunnen mee doen aan het programma. Act of Change is een redelijk exclusief programma, omdat het slechts 1 keer per jaar wordt aangeboden. Het programma start met een intake gesprek, waarin wij uitgebreid stil staan bij het persoonlijk leerdoel van de jongere. Het leerdoel geeft visie en motivatie voor de korte en lange termijn. Tijdens het intake gesprek is de motivatie van de jongere voor ons belangrijk. Wilt de jongere die door een ouder aangemeld is, echt deelnemen aan een programma bijvoorbeeld?”

Aansluitend, in de meivakantie, start de vierdaagse jongeren NLP training, op een prachtige en goed verzorgde locatie buiten Amsterdam. De afgelopen jaren verbleven wij bij NTI NLP in Limmen en dit jaar in een hotel in Noordwijk. Wij beleven vier leuke en afwisselende dagen met de groep. Ontspanning en een liefdevolle leerervaring staan centraal in deze dagen. Na de vierdagen komen wij terug in Amsterdam en helpen wij de jongeren middels supervisie bijeenkomsten om het geleerde in de praktijk toe te passen en vast te houden. Het doel van het ontwikkelingsprogramma Act of Change is om jongeren een handvat te bieden waardoor zij meer verantwoordelijkheid kunnen oppakken en controle ervaren. Ze leren hoe zij keuzes maken gebaseerd op eigen waarden en overtuigingen. Het programma maakt jongeren weerbaarder tegen druk van buitenaf."

Wat kan je vertellen over de ervaring van de jongeren? 

"De jongeren zijn positief verrast na het weekend. Vooraf hadden zij geen enkele voorstelling kunnen maken van wat zij in het weekend beleven. Aan het eind van het programma geven de jongeren terug dat zij bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen hebben, de controle nemen over gebeurtenissen in hun leven of de communicatie met leeftijdsgenoten, en volwassenen hebben leren te verbeteren. Het effect van het programma is wisselend waar te nemen. De ene jongere lukt het om het geleerde direct na de vierdaagse training in de praktijk te brengen. De ander heeft soms wat langer nodig. Ik ontving niet zo lang geleden een sms van een jongere die 2 jaar geleden deelnam aan Act of Change. Hij smste: Ik wil jou en Rachel bedanken voor het terugvinden van mijn zelfvertrouwen, al duurde dat langer dan een weekend maar zonder jullie hulp was ik er nooit gekomen."

Wat gebeurt er na Act of Change? 

"Ons programma is dusdanig opgesteld dat het opbouwen van een nieuw netwerk en vriendschappen worden gestimuleerd. Na Act of Change hebben de jongeren nieuwe contacten (hulpbronnen) waar zij naar eigen wens een beroep op kunnen doen. De jongeren worden bovendien betrokken bij de overige activiteiten van de stichting." 

Hoe zie je de toekomst? 

"Ik geloof dat scholen de komende jaren een transformatie zullen ondergaan. Een school zal zich vormen tot een educatieve instelling die zich richt op alle facetten van een individu. Ik geloof dat scholen daarbij steeds vaker naar buiten zullen treden om hun leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben."