Project "Hedendaags Burgerschap Slavernij en jij" brengt beladen geschiedenis naar school

Stichting EducatieStudio lanceerde vorige maand het project Gastcolleges Hedendaags Burgerschap Slavernij en jij, waarin leerlingen van Groep 7 en Groep 8 meepraten over de beladen bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis: wat is slavernij? Wat is er nog over van slavernij?

De colleges gaan terug naar de periode van slavernij, maar bespreken ook de actualiteit, schrijft de stichting in een persbericht. Het project dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Amsterdam in het kader van het programma Gedeelde Geschiedenis, loopt een heel jaar, tot oktober 2018. Het programma wordt uitgevoerd op meer dan 20 scholen in Amsterdam West, Nieuw West, Oost, Zuidoost, Centrum en Noord. EducatieStudio hoopt meer dan 1200 leerlingen te bereiken.

“Vanuit hun lessenaar voeren we de leerlingen langs zichtbare en minder zichtbare sporen van slavernij in de openbare ruimte zoals de Gouden Koets, het Paleis op de Dam, Amsterdamse pakhuizen, gebouwen van de WIC, het Museumplein, producten als suiker, chocola, tabak, katoen, kruidnagel, gerechten als pom en roti, langs fenomenen als Zwarte Piet, etnisch profileren, racisme, discriminatie en beeldvorming. Centraal onderdeel van de colleges is een interactieve en inlevende theatervoorstelling over slavernij, verzorgd door een van de actrices van EducatieStudio. We sluiten af met een tyuri-contest.”

Het persbericht benadrukt dat de erfenis van slavernij een strategisch aanknopingspunt biedt voor hedendaags burgerschap in deze colleges. “Het is bij uitstek een thema waarbinnen kan worden uitgelegd hoe gelijkheid werkt in een moderne samenleving en waar dat vandaan komt. Het verband tussen hedendaags burgerschap en slavernij is de maatschappelijke relevantie van dit project.”

Aspha Bijnaar

Stichting EducatieStudio verkent het Nederlandse koloniale verleden van slavenhandel, slavernij en de rol van Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen tijdens WO2. Om deze onderwerpen toegankelijk te maken voor een nieuw en breed publiek verkent en belicht EducatieStudio controversiële, maar belangrijke vraagstukken uit deze geschiedenis binnen de kaders van hedendaags burgerschap. EducatieStudio onderzoekt, publiceert (populair)wetenschappelijke boeken of artikelen, presenteert lezingen, ontwikkelt lesmateriaal, workshops en (gast)colleges met theatervoorstellingen.

Algemeen Directeur van de stichting is Aspha Bijna die sinds 2003 gevoelige bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis onderzoekt, ontsluit en presenteert, en verbindt met de actualiteit. “Met de vorig jaar opgerichte Stichting EducatieStudio kan ik mij de komende jaren nog sterker maken voor verspreiding en bewustwording van ons koloniaal verleden,” vertelt ze. “Recente verhitte maatschappelijke discussies over onze gedeelde geschiedenis laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is.”