Prem Radhakishun aangeklaagd voor racisme, belediging en laster

De beledigende provocaties die televisiemaker Prem Radhakishun vorige week uitte in reactie van zijn gebruik van het n-woord, kunnen hem nog duur te staan komen.

Dr. Barryl Biekman die aanstoot nam tegen het boek “Surinamers in de Polder” van Harry van Bommel, waarin Radhakishun het woord meermalen gebruikte, doet aangifte tegen de televisiemaker.

“De aangifte heeft betrekking op een door Radhakishun geschreven brief waarin hij Dr. Biekman meermalen aanduidt als ‘negerin’.

Verder schrijft hij dat Biekman samenwerkt met, zoals hij hem omschrijft, moordenaar Desi Bouterse. Ook worden op laaghartige wijze de bedoelingen en intenties van Dr. Biekman over de Waarheidscommissie en van Guilly Koster en Frank Creton bij het gebruik van het ‘n’woord verdraaid. Biekman is van mening dat Prem Radhakishun zich schuldig heeft gemaakt aan racistisch gedrag, belediging en laster,” schrijft Boekman’s advocaat Andre Mes in een persbericht.

Achtergrond van de polemiek is het door SP Tweede Kamerlid Van Bommel uitgegeven boek  “Surinamers in de Polder”, waarin 15 personen van Surinaamse afkomst aan het woord komen. Als eén van de geïnterviewden duidt Radhakishun Surinamers van Afrikaanse afkomst en de Amerikaanse President Obama met het n-woord aangeduid.

“Dr. Biekman heeft Harry van Bommel aangesproken op dit racistisch taalgebruik van Prem Radhakishun en hem hoofdverantwoordelijk gehouden omdat hij door middel van zijn Boek aan Prem Radhakishun een Podium heeft geboden voor zijn kwetsend taalgebruik. Volgens Biekman alle aanleiding voor Harry van Bommel om in te grijpen,” schrijft de advocaat. Van Bommel is inmiddels ook gesommeerd om afstand te nemen van het taalgebruik van Radhakishun.

In een brief die in Amsterdam, haalde Radhakishun fel uit naar Biekman. De televisiemaker gebruikte in zijn reactie die doorladen was van Engelse scheldwoorden, meermalen het n-woord en daagde een ieder die daar problemen mee had uit hem voor het gerecht te dagen. Hij beriep zich op het recht van vrije meningsuiting.

“Hij heeft moedwillig aangestuurd tot de gang naar de justitiële instanties. Ik betreur de gang van zaken, aldus Biekman, vooral omdat bij het overleg dat geleid heeft tot de besluitvorming om de brief van Radhakishun voor te lezen prominenten van het Surinaams Inspraak Orgaan aanwezig waren, waaronder Stanley Lo A Njoe. SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel was ook aanwezig. Beide heren waren immers op de hoogte dat het gebruik van het n-woord om mensen van Afrikaanse afkomst in het Boek te duiden al voor onrust binnen de Surinaamse gemeenschap had gezorgd. Dit is voor mij het zoveelste bewijs van de ontkenning van het leed dat onze Afrikaanse voorouders hebben moeten ondergaan tijdens de trans-Atlantische slavernij periode,” concludeert Biekman.

Ze benadrukt dat “wanneer gesteld wordt dat Harry van Bommel een grote vriend is van Suriname en de Surinamers, de grenzen nu geïllustreerd ook al bestaat de meerderheid van de geïnterviewden uit personen van Afrikaanse afkomst.”

Biekman: een belangrijke reden dan ook om zorgvuldig om te gaan met de integriteit van deze geïnterviewden. Ik kom niet alleen voor mezelf op, maar voor al die ‘voicelozen’ die dagelijks geconfronteerd worden met uitingen van racisme. Mensen die zich dag in dag uit in allerlei bochten moeten wringen om zich staande te houden. Vooral tegen het symbolisch en verbaal geweld van individuen zoals Radhakishun, onder het mom van vrije meningsuiting. We moeten alle vormen van racisme tot aan de wortel aanpakken en bestrijden. Het is de plicht van iedere burger. Ik verwacht daarbij het voortouw van onze volksvertegenwoordigers.