Afbeelding

Ouders in protest tegen sluiting ‘zwarte school’

“Mijn dochter lacht veel meer, maar daartegenover huilt ze ook en is ze vaak erg verdrietig, want haar school moet de deuren sluiten,” vertelt Gracia Grootfaam.

Samen met andere ouders van studenten van de “zwarte” Rotterdamse basisschool ‘De Verbinding’ protesteert ze morgen 8 juni voor het Stadhuis van Rotterdam, tegen de voorgenomen sluiting van de school. “Ik ben een zwarte vrouw en ik zit op een zwarte school die dreigt te sluiten, alleen omdat een wethouder aangeeft dat het geen goeie school is,” zegt ze.

 “Dit is institutioneel racisme in het onderwijs,” 

Het schoolbestuur beaamt het. Het zegt dat de sluiting “is te wijten aan de jarenlange negatieve bejegening.” Het zegt de demonstratie van de ouders dan ook te ondersteunen, want de school levert goed resultaat. “Er is consequent sprake van minimaal een 'HAVO-trajectlijn' en excellente focus op taal, rekenen en creativiteit. Alle kinderen gaan minimaal naar HAVO waarvan een deel naar VWO.”

“Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat De Verbinding daadwerkelijk heeft bijgedragen aan verbetering van het onderwijsniveau in Rotterdam. Het is de vraag waar de huidige leerlingen zouden zijn zonder de intensieve begeleiding en investeringen van De Verbinding.”

Het bestuur zegt dat de school constant werd geblokkeerd in haar groei. “Wethouder Hugo De Jonge (CDA) ging zelfs zover brieven aan ouders van de leerlingen te sturen met het advies een andere school te zoeken. Dit resulteerde erin dat nog maar 26 leerlingen over bleven. Bestuurskundige Paul Frissen noemde deze bemoeienis 'ongrondwettelijk'. Zonder gemeentelijke tegenwerking had De Verbinding meer kansarme kinderen kunnen helpen, voornamelijk uit achterstandsgezinnen,” zegt het bestuur.

De Verbinding werd opgericht in 2012 en volgens ouders had het aanvankelijk een gemengd groepje studenten, maar dat veranderde nadat witte ouders hun kinderen begonnen af te schrijven, vertelt Grootfaam. Zij denkt dat het komt omdat het de naam kreeg een “zwarte school” te zijn.

"De gemiddelde score van de leerlingen is 541: hoger dan het landelijk gemiddelde en zeker in Rotterdam, waar basisscholen al jarenlang het slechtst presteren van het hele land."

Haar kinderen hebben het er in ieder geval naar hun zin. “Mijn kinderen hebben een laag niveau gehad op een andere basisschool, maar omdat mijn dochter nu de tijd heeft om op haar tempo te werken, zit ze in groep 2 en heeft ze alleen maar A’s gescoord. Ze werkt nu op haar tempo en ze vordert. Op de Verbinding neemt de juf de tijd voor je kind ongeacht kleur of ras. Deze leerkrachten bewonder ik enorm voor hun geduld,” vertelt de betrokken moeder die omdat ze regelmatig pannenkoeken bakt voor de kinderen de naam kreeg van De Pannenkoekenjuf. ‘’Mijn dochter lacht nu veel meer.”

Wat haar ook bevalt, is dat de school rekening houdt met de wensen van “allochtone” ouders, iets dat andere scholen volgens haar niet doen. “Wij vieren geen Sinterklaas en ook geen Kerst en daar houdt deze school rekening mee. Bij andere scholen gaat dat niet zo gemakkelijk. Daar kan je kind zo een zwarte piet voorgeschoteld worden terwijl jijzelf dat niet wilt. Ik vind het belachelijk dat het zo moet gaan.  Wij krijgen sowieso nu al de stempel dat onze kinderen van De Verbinding komen; dat kan toch niet...”

Het school bestuur zegt te betreuren dat “het unieke Verbindingsonderwijs, dat van een kwalitatief superieur gehalte is”, niet kan worden voortgezet. “De school werd verweten “zeer zwak” te zijn een paar jaar geleden en kreeg van de Onderwijsinspectie twee jaar om het niveau te verbeteren. Dat gebeurde en wel binnen één jaar,” schrijft het bestuur. “De eindtoets-resultaten zijn zeer goed. De gemiddelde score van de leerlingen is 541: hoger dan het landelijk gemiddelde en zeker in Rotterdam, waar basisscholen al jarenlang het slechtst presteren van het hele land. Ook de resultaten van de leerlingen in alle andere groepen lagen het afgelopen jaar ver boven het landelijk gemiddelde.”

Het zegt “blij en tevreden” te zijn met de hoge scores en de positieve resultaten van de overige groepen. “Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat De Verbinding daadwerkelijk heeft bijgedragen aan verbetering van het onderwijsniveau in Rotterdam. Het is de vraag waar de huidige leerlingen zouden zijn zonder de intensieve begeleiding en investeringen van De Verbinding.”

Het bestuur zegt nu te hopen dat het besluit jegens De Verbinding burgers, onderwijsinspectie en de politiek wakker zal schudden.