Onderteken hier het Pietenpact

Vanuit het Pietenpact wil het Vlaams-Nederlands Huis deBuren de komende maanden bouwen aan een platform - online en live - voor de uitwisseling van inspirerende voorbeelden van creatieve, inclusieve én praktisch werkbare invullingen van het Sinterklaasfeest. 

Click om het te tekenen. 

"Op deze manier willen we de vele mensen die al werken aan oplossingen met elkaar verbinden en een breder gedragen Vlaams-Nederlandse beweging creëren die een warme en eigentijdse Sinterklaasviering voor ogen heeft. Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten - roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten - jong en oud komt verblijden. "

De organisatie heeft zoveel mogelijk organisaties, bedrijven, scholen en individuele personen in Nederland en Vlaanderen uitgenodigd het Pietenpact digitaal te ondertekenen op www.deburen.eu. De bedoeling is dat het als breed gedragen compromis het nieuwe normaal wordt.

Meer dan 498 mensen ondertekenden al.