NiNsee: Zorg over toenemend anti-zwart racisme in Nederland

De Samenwerkende Organisaties -Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), het Surinaams Inspraak Orgaan, Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (St. OcAN), Stichting Julius Leeft! en de Verenging Ons Suriname- hebben zich in een persbericht uitgesprokenover het "toenemend anti-zwart racisme in Nederland."

"In Nederland is er een grote witte blinde vlek als het om anti-zwart racisme, zwarte pijn en de Nederlandse koloniale geschiedenis gaat." 
 

Het bericht luidt: Aan de vooravond van het "Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst" pakken donkere racistische wolken zich samen boven Nederland. Het is de grofste schande dat in een beschaafde natie, als die waartoe wij Nederlanders ons beroemen te behoren, flagrant racisme tot voedingsbodem is geworden voor schaamteloze uitingen van haat, spot en serieuze bedreigingen aan zwarte mensen in Nederland. De verwerpelijke verwijzingen naar het lynchen van zwarte mensen zien wij als een grove bedreiging. Lynchen en andere vormen van mishandelingen en straffeloze levensberoving van zwarte mensen was in het verleden eerder regel dan uitzondering.

Onder het mom van vrijheid van meningsuiting wordt door onverantwoordelijke politici en voorbeeldfiguren van de publieke en commerciële omroep mede een klimaat gecreëerd waarin het mogelijk wordt om zwarte mensen ongestraft te beschimpen en fysiek en mentaal te intimideren.

Ongefilterd kunnen individuen zich op verschillende media racistisch uitlaten terwijl 200 vreedzame anti-zwarte piet demonstranten bij de intocht van Sinterklaas op 12 november 2016 massaal gearresteerd en gecriminaliseerd worden op basis van een haastig verordonneerde noodwet van de lokale overheid. Het recht op demonstratie en vrije meningsuiting van zwarte mensen werd op meerdere plaatsen in Nederland geschonden. Recht op demonstreren en vrijheid van meningsuiting is een grondrecht waar veel Nederlanders hard voor gevochten hebben. Ook de rechten van zwarte Nederlanders moeten worden gewaarborgd en beschermd.

Onderzoek van de Nijmeegse universiteit laat zien dat steeds meer Nederlanders instemmen met grove negatieve uitspraken over etnische minderheden. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Dit anti-zwart racisme is een hardnekkig kwaad dat knaagt aan de wortels van een rechtvaardige samenleving en dient ten alle tijde krachtig bestreden te worden. Helaas moeten wij constateren dat aangiften van (anti-zwart) racisme niet of nauwelijks door het OM in behandeling wordt genomen en dus niet tot vervolging leiden.

Anti-zwart racisme is geworteld in het Nederlands verleden van koloniale overheersing, onderdrukking en slavernij. Er is veel te weinig erkenning en aandacht voor het Nederlands slavernijverleden en de bittere erfenis van deze misdaad tegen de menselijkheid; een verleden dat diepe sporen heeft nagelaten in onze instituties, taal, beeldvorming, kunst & cultuur en dat ons empatisch vermogen negatief beïnvloed. Alleen door deze lens kan de haat en het venijn geduid worden van het treurig dieptepunt dat zich nu afspeelt rondom Sylvana Simons.

Het "Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst" is door de Verenigde Naties is voor de periode 2015 – 2024 ingesteld om actie te ondernemen tegen de wereldwijde structurele achterstelling van mensen van Afrikaanse afkomst. In Nederland manifesteert zich dat in etnische profilering, oververtegenwoordiging in misdaad- en werkloosheidstatistieken, structurele achterstelling in het onderwijs en openlijke discriminatie op de arbeidsmarkt.

In Nederland is er een grote witte blinde vlek als het om anti-zwart racisme, zwarte pijn en de Nederlandse koloniale geschiedenis gaat. Wij nemen stelling tegen diegene die doen alsof 400 jaar koloniale geschiedenis van slavenhandel en slavernij geen sporen heeft nagelaten in de huidige samenleving. Dit terwijl wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat iedereen binnen het koloniale bestel in verschillende mate en met verschillend effect te maken had met het racisme van koloniale hiërarchieën.

De diepe sporen die de koloniale geschiedenis na heeft gelaten kunnen alleen uitgewist worden als de niet-opgeloste gevoeligheid met betrekking tot de in- en uitsluitingsmechanismen van burgerschap die in het verleden als onderdeel van het koloniaal bestel zijn geformuleerd en in de praktijk zijn gebracht erkend worden. Dat vraagt om inzicht en bereidheid om jezelf als samenleving te bevragen, het denken te transformeren en te dekoloniseren.

Wij strijden tegen racisme en maatschappelijke uitsluiting en voor gelijke rechten voor alle Nederlandse burgers en roept alle goedwillende burgers en positieve maatschappelijke krachten op om samen die strijd aan te gaan. Daarom zijn wij zeer verheugd over de steunbetuiging van de Tweede Kamer aan het adres van Sylvana Simons. Het is een stip aan de horizon in de strijd voor een rechtvaardig en beter Nederland.