Afbeelding

Nationale Herdenking slavernijverleden weer op 1 juli

De Nationale Herdenking van het Nederlands slavernijverleden in het Oosterpark te Amsterdam vindt vanaf 2018 als vanouds op 1 juli plaats. De Landelijke Beweging voor een Waardige Nationale 1 juli Herdenking (LBWN1juliH) heeft overeenstemming bereikt met het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), over de impasse die hieromtrent bestond.

De Landelijke Beweging zegt in een persbericht dat de overeenstemming op 8 december bekrachtigd werd, na verschillende vergaderingen met het NiNsee bestuur. “Hiermee heeft het NiNsee een einde gemaakt aan alle speculaties rondom de datum van de Nationale Herdenking als zou het besluit om de datum 1 juli in ere te herstellen alleen gold voor het jaar 2017,” zegt het bericht.

Interim bestuursvoorzitter NiNsee Linda Nooitmeer (l) en dr. Barryl Biekman van de Landelijke Beweging (r), bekrachtigen het besluit om de herdenking van de afschaffing van de slavernij weer op 1 juli te te doen plaatsvinden

De nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij werd het onderwerp van tweestrijd nadat in 2016 het Ninsee, een splitsing aankondigde: een officiële herdenking op 30 juni en het jaarlijkse festival op 1 juli in het Oosterpark. Het kwam zelfs tot een rumoerige verstoring van de herdenking in 2016, tijdens welke demonstranten aan burgemeester Eberhard van der Laan een petitie overhandigden waarin ze opriepen de herdenking weer op 1 juli te krijgen.

De Landelijke Beweging zegt dat het besluit een einde maakt aan de ontstane onrust binnen de gelederen van de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Het zegt dat het NiNsee ermee ook gevolg geeft aan de eis tot intrekking van het besluit om ‘de 1 juli Herdenking te verplaatsen naar 30 juni’ en ‘dat De Nationale 1 juli Herdenking op de datum zelve in ere wordt hersteld en in de pas loopt met wat onder andere in republiek Suriname aan Herdenkingsdatum gebruikelijk is.’

“Zodat de verbondenheid kan worden hersteld. Ook omdat slavernij niet in Nederland heeft plaatsgehad maar onder andere in Suriname alwaar volgens historische feiten de wreedste slavernij zich heeft voltrokken,” schrijft de beweging.

Ook het NiNsee toont zich tevreden met het resultaat van de besprekingen met de Landelijke Beweging. “Het persbericht van de Landelijke Beweging is correct waar het gaat om de bestendiging van de dag van de herdenking slavernijverleden op 1 juli. Het NiNsee hecht er veel waarde aan om met zoveel mogelijk partners binnen de gemeenschap vorm te geven aan de 1 juli herdenking en zal daar in een eigen persconferentie in februari 2018 dieper op ingaan,” schrijft het instituut aan AFRO Magazine