Afbeelding

Melissa van Hoorn

Melissa van Hoorn wordt de nieuwe gedeputeerde van de provincie Groningen

Melissa Kashiku van Hoorn (Groenlinks) wordt de nieuwe gedeputeerde van de provincie Groningen. Van Hoorn is al sinds 2019 Statenlid in Groningen en indien de Staten instemmen, zal zij binnen het college verantwoordelijk worden voor cruciale en toekomstgerichte onderwerpen als de energietransitie, klimaatadaptatie, watermanagement en het Nationaal Programma Groningen. De Congolees/Nederlandse is dan één van de eerste vrouwen van kleur die deze positie in Nederland bekleedt.

Met mijn benoeming als bestuurder van de provincie Groningen hoop ik meer mensen van kleur, maar ook andere ondervertegenwoordigden -zoals bv mensen met een beperking of van de LHBTIQ+- uit onze samenleving te inspireren.

En voor hen de weg te plaveien om ook dergelijke posities te gaan bekleden. Want op die manier krijgen we bestuurders die er voor iedereen zijn, voor alle inwoners in Nederland en in dit geval specifiek in de provincie Groningen.”

Van Hoorn werd in 1979 geboren in Leuven (België). Haar genetische vader uit Congo en haar Nederlandse moeder ontmoetten elkaar tijdens daar hun studie geneeskunde en hadden een korte relatie waar zij uit voort kwam. Ze is vanaf haar eerste jaar grootgebracht in en rond Groningen door haar moeder en wat zij noemt haar ‘echte’ vader. Haar Congolese vader was uit beeld.

Ik was 30 jaar toen ik hem voor het eerst ontmoette, na een zoektocht van mijn kant.”

Haar ouders hadden een warm nest gebouwd waarin ze opgroeide, met haar twee witte broertjes. In het begin wist ze niet anders dan haar “echte” vader, totdat andere kinderen haar erop wezen dat ze een andere huidskleur had.

“Helaas ben Ik gedurende mijn jeugd wel behoorlijk gediscrimineerd. Vooral toen we in een dorp woonden werd ik regelmatig opgewacht en geslagen en geschopt vanwege mijn huidskleur. Uiteindelijk heeft dit me overigens wel gesterkt. Op mijn 22ste kreeg ik een identiteitscrisis. Ik had toen veel vrienden van over de hele wereld en merkte dat ik een deel van mijn eigen cultuur miste. Het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan. Vanaf dat moment voel ik alleen maar trots over mijn afkomst en mijn uiterlijk,” vertelt ze.

Toen ze in verwachting was van haar oudste kind ging ze op zoek naar haar genetische familie en vond een broer en zusje en haar genetische, Congolese vader.

“Met hem heb ik beperkt contact gehouden. Hij is kortgeleden overleden. Mijn broer spreek ik soms en met mijn zusje heb ik een heel speciale en warme band. Het is bijzonder om te ervaren dat ik me bij haar en de rest van de familie net zo thuis voel als bij mijn Nederlandse familie. Dat is toch de genetische en familieband waar je niet om heen kunt. Helaas is Kongo niet een land waar je zo maar even op verkenning of vakantie gaat. Het is een onrustig land en de regering is onbetrouwbaar. Dus voorlopig moet ik het hebben van hier (in België) leren van de cultuur, het eten, samen zijn, rituelen.”

Van Hoorn studeerde aan de Wageningen Universiteit af in de milieutoxicologie. Ze deed onderzoek naar de achteruitgang van kikkers in Nederland, woonde in Canada en Paraguay waar ze ecologisch onderzoek deed in riviertakken en vrijwilligerswerk deed in het watermanagement.

Melissa van HoornTerug in Nederland werkte ze voor diverse overheden aan de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en milieuverontreiniging in onze provincie en in Drenthe, de Waddenzee en in Afrika. “Sinds 7 jaar ben ik leidinggevende. Op dit moment woon ik samen met mijn gezin in de stad Groningen. Maar het was al in mijn studententijd dat ik me realiseerde dat daar waar de politiek en wetenschap samenkomen, de juiste stappen gezet kunnen worden voor onze gemeenschap.”

Ze was van 2015 tot 2019 steunfractielid en vanaf 2019 Statenlid zit ze in de Provinciale Staten van Groningen, als vicefractievoorzitter en woordvoerder op de onderwerpen klimaatadaptatie, zoutwinning, circulaire economie, fietsstrategie, Ring Zuid en diversiteit en inclusie.

Ze noemt zichzelf een opgetogen en betrokken mens dat altijd op zoek is naar kansen en mogelijkheden om de samenleving te verbeteren. “Vandaar dat ik naast mijn werk actief ben geweest in buurtverenigingen en bij gemeentelijke initiatieven en schoolcommissies. Als onze leefomgeving schoon en duurzaam ingericht is, dan zal iedereen daarvan profiteren. Om dat te bereiken is luisteren naar en inspelen op behoeften van inwoners heel belangrijk. Daar zal ik me voor inzetten als nieuwe gedeputeerde.”

Ze vervolgt: “En als er tijd over is, dan ben ik buiten aan het sporten of wandelen.”

Van Hoorn wordt op 26 januari tijdens een speciaal ingelaste Statenvergadering geïnstalleerd als gedeputeerde.

GroenLinks fractievoorzitter Hendri Meendering zegt dat de fractie verheugd is met haar kandidatuur. “Wij verliezen helaas een fijne fractiegenoot, maar Groningen krijgt er een gedreven en getalenteerde bestuurder bij. Melissa heeft zich in de afgelopen jaren gemanifesteerd als inhoudelijk krachtige politica en warme, verbindende persoon. Deze kwaliteiten maken haar in onze ogen geschikt om de provincie gereed te maken voor een groene toekomst. Als fractie hebben we er alle vertrouwen in dat Melissa gaat slagen in haar missie.”