Dionne Abdoelhafiezkhan

Maatschappelijke organisaties tegen politiechef Akerboom: grijp in bij structurele misstanden

Structureel ingrijpen tegen structurele misstanden bij politie Den Haag. Dat is wat 20 maatschappelijke organisaties eisen in een officiële klacht die ze op donderdag 17 oktober indienden bij korpschef Erik Akerboom van de nationale politie. " De korpschef moet een kant kiezen - aan de zijlijn blijven staan is geen optie meer. Kies een kant en grijp in bij structurele misstanden," zegt Dionne Abdoelhafiezkhan van Control Alt Delete namens de organisaties.

De klacht komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Controle Alt Delete en overige organisaties en migrantengroepen, en mikt op het al jarenlang niet optreden van de eenheidsleiding van de eenheid Den Haag tegen structurele misstanden binnen én door de politie Den Haag.

In een persbericht geven de organisaties aan dat er sinds 2013 aanhoudende klachten zijn over de politie. "In 2013 bracht Omroep West een documentaire uit waarin politieagenten aangeven dat bij het politiebureau aan De Heemstraat een sfeer heerst van intimidatie en racisme. Slachtoffers en advocaten vertelden over mishandelingen op het politiebureau, buiten het zicht van de beveiligingscamera's. Ze vertelden ook over een slachtoffer dat met een brandslang kleddernat wordt gespoten, en zo een hele nacht werd opgesloten in zijn cel.

                                               "Volgens Omroep West gebruikt de politie buitensporig

                                                geweld tegen burgers met een migratieachtergrond."

In datzelfde jaar luidde het Actiecomité Herstel van Vertrouwen de noodklok. In een artikel in het NRC uit 2014 beschreven zij fysieke mishandeling, kleinerende behandeling, etnisch profileren, machtsmisbruik en willekeur van burgers in de Schilderswijk door de politie. Zij deden dit op basis van 60 klachten die zij in korte tijd verzameld hadden. 

De nieuwsstroom in 2019 lijkt een herhaling van de gebeurtenissen in 2013. Volgens klokkenluider Fatima Aboulouafa, voormalig teamchef van Leiden, is er op de Hoefkade een groep van een man of vijftien actief die het gezag van de leiding ondermijnt; ze noemen zich de ‘zuivere’ groep. Ook stelt mevrouw Aboulouafa dat ze liegen in processen-verbaal over het geweld dat ze plegen. Hondengeleiders noemen zichzelf 'Marokkanenverdelgers'. De eenheidsleiding en de korpsleiding zijn al geruime tijd op de hoogte van deze misstanden. Eind september bleek dat Fatima Aboulouafa "op pauze" gezet is. Op 14 oktober 2019 liet de eenheid Den Haag aan haar weten dat ze niet meer welkom is bij de eenheid. De Minister van Justitie en Veiligheid zei op 15 oktober 2019 dat zij niet vanwege haar kritiek moet vertrekken; waarom zij wel weg moet vermeldde hij niet.


Het persbericht noemt ook de gevallen van mensen die overleden onder verantwoordelijkheid van de politie:

"In 2012 overleed Rishi Chandrikasing door een politiekogel: een onschuldige en ongewapende jongen van 17 werd op station Hollands Spoor doodgeschoten door de politie.

In 2015 overleed Mitch Henriquez, een ongewapende burger, bij zijn aanhouding. De agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch hebben hem aangehouden omdat hij hen ‘uitdaagde’, niet omdat hij een concreet gevaar voor hen was.

In 2018 overleed Paul Selier (39), net als Mitch een ongewapende man, bij zijn aanhouding. Zijn dood is met vraagtekens omgeven.

Op 4 april van dat jaar overleed in Gouda een andere man bij zijn arrestatie. Ook hij was ongewapend - zijn familie had de politie zelf ingeschakeld.

Wessel (18) overleed op 8 oktober. Hij was de zoon van een politieagent en hij werd doodgeschoten door de politie nadat hij "iets tevoorschijn [haalde] dat eruit zag als een vuurwapen en dat richtte op een coffeeshop in Delft. De agent schoot terwijl het pikdonker was van een onbekende afstand op de jongen.

De dood van Salim op 7 september 2019 is vooralsnog een volstrekt raadsel. Salim, een ongewapende burger, werd gearresteerd in Leidschendam. Zijn familie had de politie gebeld. Volgens de familie van de 22-jarige man  heeft Salim zich niet verzet en is hij zonder verwondingen uit het huis gehaald."


De klacht tegen de eenheidsleiding is onder andere gebaseerd op de volgende punten: Het niet beschermen (maar zelfs veroordelen) van klokkenluiders, het niet ingrijpen bij gemelde misstanden, dat agenten door mochten werken hangende disciplinair onderzoek en overplaatsing/herplaatsing van agenten die zich misdragen en het structureel ontbreken van disciplinaire maatregelen.

"De klacht is gericht tegen het (niet) optreden van de eenheidsleiding van de regionale eenheid Den Haag. Zoals de politiewet voorschrijft is de klacht ingediend bij de korpschef van de nationale politie. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een afschrift van de klacht ontvangen," staat in het persbericht.

Woordvoerder Dionne Abdoelhafiezkhan: "We hopen dat er van onze klacht een krachtig signaal uit gaat. Misstanden zoals agenten die zichzelf Marokkanenverdelgers noemen spelen al jaren. Agenten die misstanden aankaarten worden nu uit hun functie ontheven. 

Abdoelhafiezkhan zegt verder: "de eenheidsleiding spreekt over rotte appels. Maar één rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand. Wanneer gaat de politie de rotte appels uit de mand halen?"

Ondertekenaars

 • Controle Alt Delete
 • CIDM (Centrum voor Informatie en Documentatie Marokko)
 • Comité 21 maart
 • Decolonial International Network
 • Emcemo (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)
 • FIO (Federatie Islamitische Organisaties)
 • IISR (International Institute for Scientific Research)
 • IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland)
 • Meld Islamofobie
 • Nederland bekent kleur
 • Nederland Wordt Beter
 • New Urban Collective
 • NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernij verleden en erfenis)
 • Opo Kondreman
 • SIORH (Koepel van 25 moskeeën in Haaglanden)
 • S.P.E.A.K.: vrouwencollectief tegen islamofobie en discriminatie
 • SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders)
 • Stichting Eer en Herstel
 • Stichting Dutch Moroccans United
 • Stichting DutchTurks.nl
 • Stichting Ocan (Overlegorgaan Caribische Nederlanders)
 • Stop Blackface
 • The Hague Peace Project