"Landelijk Breed Overleg orgaan Civil Society van Afrikaanse afkomst" opgericht

In Den Haag is op 5 oktober het Landelijk Breed Overleg voor, van en door de Civil Society van Afrikaanse afkomst Nederland (LBOSCAAN). Het is een verdienste van de Coördinatie en Monitoring Werkgroep VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst en de Taskforce Implementatiegroep LBO (TFILBO).

LBOSCAAN bestuur van links naar rechts: Kevin Mendeszoon (secretaris-generaal), Adinda de Vries (bestuursvoorzitter), Ptah Ankh Re (penningmeester) en verder Iwan Leeuwin, Sirelda Jackson en Simão Miguel (algemeen bestuursleden).

“Met dit landelijk initiatief is de stem van de Civil Society in Nederland gegarandeerd,” zegt LBO in een persbericht maandagmorgen. “Het is, om de woorden van Kwame Nkrumah (de eerste premier van Ghana en de eerste president van Ghana) samen te vatten niet alleen een uitdaging maar ook een plicht dat Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst zich verenigen en de krachten bundelen. Afrikanen en mensen van Afrikaanse afkomst moeten overal in de wereld kunnen genieten van de fundamentele rechten van de mens. Institutionele uitsluiting, achterstelling, verdeel en heerspraktijken en ondermijning: mensen van Afrikaanse afkomst hebben er genoeg van, schoon genoeg van de waandenkbeelden ten gevolge van racistische ideologieën uit het ‘Verleden’, raciale profilering en raciaal taalgebruik.”

De LBO noemde de oprichting een mijlpaal. Het VN Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst 2015-24 is per 1 januari 2018 in haar vierde jaar, maar ondanks de pioniersrol die Nederland op het gebied van implementatie is daar nog niet alles mee gezegd. “Er is nog geen Nationaal Actieplan (NAP). Het Nederlandse anti-discriminatiebeleid is (nog) niet gericht op de fundamentele aanpak van afrofobie. Niet alle overheidsbeleidssectoren en besturen (nationaal, provinciaal en lokaal) zijn actief betrokken. De Nederlandse samenleving als geheel is niet op de hoogte van dit belangrijke VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst en de ambities3 van de Verenigde Naties (VN). Dit verklaart dan ook de noodzaak van de oprichting van een Landelijke Organisatie in Nederland, een Expertisecentrum annex Instituut op het gebied van mensen van Afrikaanse afkomst.”

LBOSCAAN moet hier een voortrekkersrol in vervullen.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 5 oktober, fungeerde Joan de Windt als ceremoniemeester. De opening werd muzikaal ingeluid door componist, violinist en arrangeur Yannick Hiwat. Door middel ven een videoboodschap feliciteerde Professor dr. Ricardo Sunga III (Filipijnen) Lid van de VN Werkgroep van Experts over mensen van Afrikaanse afkomst de Civil Society in Nederland met de behaalde mijlpaal. Desire Hooi MD, Lid van de TFILBO heeft onder de titel ‘Unlocked’ gesproken over het ontgrendelen van de biologische, psychologische en emotionele sporen van de trans-Atlantische mensenhandel en slavernij, als voorwaarde voor duurzame maatschappij- en voorspoedontwikkeling.

In haar welkomstwoord benadrukte dr. Barryl A. Biekman de betekenis en het belang van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland en in de wereld. “Het is ons echt niet komen aanwaaien, wij hebben ervoor moeten knokken”. Ze vertelde over het proces tot aan de totstandkoming van het VN Decennium. Zij deed een dringend beroep op de Civil Society van Afrikaanse afkomst om de gelederen te sluiten. In de richting van de aanwezige vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf zij aan te verwachten dat de overheid LBOSCAAN erkent.

Kevin Mendeszoon, Lid van de TFILBO presenteerde onder de titel van “Van Droom Naar Daad” het Contourenplan van het LBOSCAAN5. En onder de titel “Nu aan De Slag” presenteerde hij het NAP-initiatiefvoorstel. Dr. Doudou Diène (Goodwill Ambassadeur van het LBO; voormalig VN Special Rapporteur op het gebied van racisme; voormalig directeur van de UNESCO en initiatiefnemer van de Slave Route Project), prees de ontwikkelingen in Nederland aan.

Hij vertelde dat hij overal waar hij komt in de wereld hij de Civil Society in Nederland als voorbeeld noemt op het gebied van de behaalde prestaties. Hij benadrukte het belang en de betekenis van de Civil Society voor de Verenigde Naties en de wereldgemeenschap. Met de slogan ‘van historische slachtoffer tot actor en krachtige beweging van verandering’ empowerde hij de aanwezigen in hun aanhoudende streven om de effecten van het verwerpelijk slavernijverleden te bestrijden. Hij complimenteerde de Civil Society in Nederland voor de druk op de Nederlandse overheid om een Nationaal Actieplan tot stand te brengen. Hij was zeer lovend over het initiatief vanuit de Civil Society om een Nationaal Actieplan op te stellen. Stewart De Windt LLM, Lid van de TFILBO legde een verband tussen het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij legde hij de nadruk op artikel 43 van het Statuut. Zijn conclusie was dat er met twee maten wordt gemeten wanneer het de mensenrechten betreft.

INITIATIEFVOORSTEL NAP

Na de overhandiging van het initiatiefvoorstel NAP kregen de aanwezigen de gelegenheid om te reageren. Krachtige bijdragen werden onder andere geleverd door John Enkhuizen, Marian Markelo, Uric Macdonald, Glenn Codfried, Melvin Sille, Edward Wijdenbosch, Evelyn Azih, Joyce Ovunda en Vivian Mendeszoon.

STATUTEN

De statuten werden door dr. Barryl A. Biekman symbolisch overhandigd aan de eerste LBOSCAAN bestuursvoorzitter De Vries die op haar beurt haar collega-bestuurders aan het opgekomen publiek introduceerde. De taak van het Oprichtingsbestuur is het verder invulling en gestalte geven aan de LBOSCAAN Organisatie. Daarbij zal de relatie met de doelgroep, zijnde mensen van Afrikaanse afkomst, een doorslaggevende factor zijn in het succes van het LBOSCAAN en in het verlengde daarvan het succes van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-24 beloofde ze.