Kodjo, de Drijfveer

Het was in Londen toen hij het Black History Month festival bezocht, dat Otmar “Kodjo” Watson doorhad dat hij ooit eens een soortgelijk event in Nederland wilde opzetten. Hij denkt met plezier terug aan die periode.

“De eerste keer dat ik er was, was in 2001. Ik ben het jaar daarop weer teruggegaan met dansers en andere artiesten uit Nederland. We traden spontaan op in Brixton, dé zwarte buurt in London. Mensen vonden het zeer bijzonder, want men kende onze stijl niet. Niemand kende Suriname en Curaçao. Het was nagenoeg geheel onbekend dat er Zwarte mensen in Nederland woonden. Dat was voor mij het meest frappante,” vertelt hij.

Één ding dat indruk op hem maakte is de voorstelling Umoja, over de geschiedenis van Zuid Afrika. Het was een openbaring om zulke diepgaande voorstellingen over de echte geschiedenis van Afrika bij te wonen. “Ik vond

het geweldig. Meteen de volgende dag dacht ik ‘dat willen wij ook’. Wij willen ook ons Black History Month Festival, waar we ons verhaal vertellen als Afro Nederlanders. Hoe we zijn geëindigd in Nederland.”

Kodjo had altijd al interesse gehad in de geschiedenis van Zwarte mensen. In 1996 was hij één van de oprichters van de Afro Surinaamse studentenvereniging Bun Tranga. “We waren toen al actief met bijvoorbeeld fietstochten in Amsterdam langs gebouwen die een rol hebben gespeeld in het slavernijverleden.

Untold, Kodjo’s organisatie die Afrikaanse dansstijlen, muziek, theatervormen en kunst beoefent, bestond toen nog niet, maar samen met andere enthousiastelingen hield hij al regelmatig activiteiten, zoals lezingen en discussieavonden over zaken die Zwarte mensen aangaan.

Untold

“Eigenlijk ging het allemaal onbewust, organisch, de oprichting van Untold. We vonden het zo interessant wat ze daar in Londen deden en dat maakte dat we ook ons verhaal via optredens wilden gaan vertellen. We gingen meer vormgeven aan Black History, voorstellingen maken met Black History als rode draad en we bleven ondertussen ieder jaar naar Londen gaan. In Nederland had je dat niet.”

Untold werd de organisatievorm van waaruit een platform werd gegeven aan de verhalen van de zwarte gemeenschap in Nederland. “We bestaan nu 19 jaar. Ik voel me sowieso trots op wat we hebben bereikt,” zegt Kodjo, die fungeert als artistiek leider en directeur van Untold. “Die 19 jaren waren niet altijd even gemakkelijk. Ik moest veel leren.

We stonden echt voor het empoweren van Afro Nederlandse jongeren. We maakten ons hard om de Afro Nederlandse cultuur te presenteren en erover te praten. Door onze Obia voorstellingen zijn mensen die tegen winti waren, hun cultuur gaan herontdekken. 

We hebben nooit geschuwd om onze tradities te conserveren en over te brengen.

Untold werdde bewaarder van de Afro Nederlandse cultuur We hebben veel gereisd, om de visie van jongeren te verbreden, door hen plekken te laten zien waar ze anders niet naartoe zouden zijn gegaan. Ik ben er trots op dat er een aantal parels zijn voortgekomen uit de vaste groep waarmee we gestart zijn.”

Untold houdt sinds 2018 de Black History Month; een hele maand lang activiteiten en optredens waarin informatie wordt verschaft over historische feiten. Het festival wordt eigenlijk in juni gehouden, vooruitlopend op de 1 juli, Keti Koti herdenking van de afschaffing van de slavernij.

“In het kader van building strong communities zetten we een aantal dingen neer, zoals Black History workshops op scholen en verschillende voorstellingen. Zoals Ampuku, over de onveilige reis die onze voorouders hebben gemaakt vanuit Afrika naar Suriname.