Kenneth Vers Babels nieuw boek: Winti Academia Grondslagen en verdieping bij je Afro spirituele transformatie

"Kenneth Vers Babel ontvouwt in Winti Academia de grondslagen en diepgang in Winti," schrijft uitgeverij Boekscout die deze week de schrijver zijn nieuwe boek lanceerde. De uitgever noemt het een gids voor iedereen die serieus bezig is met Afro spiritule transformatie. Baba Kenneth biedt onderbouwde antwoorden op grote levensvragen.

"Gedreven door spirituele- en intellectuele moed, zet Vers Babel zich als een spiritual warrior in voor de bewustwording van Afro-Surinamers. Winti is de enige puur Afrikaanse religie in de Diaspora; een state of mind die leidt naar een Afro way of life.

Hij wisselt scherpe Afro theologische analyses af met diepgaande reflecties op waargebeurde casuïstiek. Vers Babel demonstreert daarin de kracht van het woord van gran Gado Keduampon. In de Vraag en Antwoord sessie rekent hij af met verwarrende misconcepten en creëert helderheid door zuivering en hertaling van ingewikkelde Winti begrippen."


Lees hier alvast een stuk uit het boek van Kenneth Vers Babel 

Het spiritueel/religieus erfgoed van de Afrikaanse voorouders omvat een overkoepelend wereldbeeld dat betrekking heeft op de schepping van het universum, de rol van de bovennatuurlijke wezens daarbij en de positie van de mens binnen de schepping. Het wordt verder gekenmerkt door de ordening van de leefgemeenschappen door moraliteitsvoorschriften en de sanctionering daarvan. Zingeving wordt geactualiseerd door nastreving van een levensdoel en een visie op leven. Dood en reïncarnatie worden in dit wereldbeeld vanuit een circulair tijdsperspectief beschouwd.
Bekende Europese academici en auteurs als Robert Rattray (1923) Mary Field (1937), Geoffrey Parrinder (1961), George Williamson (1965) omschrijven de West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten consequent als ‘religies’. In de literatuur van Afrikaanse academici en auteurs als J.B. Danquah (1968), K. Busia (1970) John Mbiti (1979), Kwame Bediako (1996), Ifa Karade (1998), Jacob Olupona (2000) en Mogobe Ramose (2017) wordt afwisselend de termen ‘religie’ of ‘spiritualiteit’ daarvoor gebruikt.

Winti is de Afro-Surinaamse reflectie op de samensmelting van de verschillende West- en Centraal Afrikaanse godsconcepten en dus niet óf spiritualiteit óf religie maar zowel het een als het ander. Omdat Winti een weergave is van een overkoepelend en overstijgend Afrikaans wereldbeeld, dat zowel van invloed is op het leven van het individu als de organisatie en ontwikkeling van de leefgemeenschap waartoe hij behoort, speelt het een doorslaggevende rol in de spirituele transformatie van Afro-Surinamers. De vraag of Winti een religie, spiritualiteit, cultuur of een way of life is, is voor mij daarom van ondergeschikt belang. Winti is a state of mind, een manier van denken, het is de weergave van een bepaalde mentaliteit of gemoedstoestand.
We leven niet langer in een puur agrarische- of industriële samenleving, maar in een informatiemaatschappij. Het hebben van informatie, het op strategische wijze daarover communiceren en acties ondernemen, zijn de belangrijkste vaardigheden waarmee jij je gepland doel kunt realiseren. In hoeverre jij in onze huidige digitaal georganiseerde- en geregeerde maatschappij in staat bent om je behoeften te bevredigen wordt bepaald door de mate waarin jij beschikt over- of toegang hebt tot de verschillende soorten en niveaus van kennis.

Onder natuurlijke kennis verstaan de Bantu voorouders de kennis die de krachten van de gewone mens niet te boven gaat. Kennis wordt buitennatuurlijk genoemd als deze het menselijk verstand te boven gaat, zonder dat het de kennis van alle geschapen verstand overtreft. Bovennatuurlijk is vanuit deze opvatting de kennis die de kracht van alle geschapen verstand te boven gaat.


Over de auteur

Toen Kenneth Vers Babel Geestelijk Verzorger werd heeft dat niet veranderd wie hij als mens was. Integendeel, dat heeft juist bevestigd wat voor soort mens hij altijd ten diepste heeft willen zijn. Hij had reeds als maatschappelijk werker en unit manager in de jeugdzorg en de kinderopvang, de drive om mensen in nood bij te staan.

Die roeping is niet veranderd. Hij zat altijd op christelijke scholen, bezocht elke zondag trouw de kerk en las reeds op jonge leeftijd veel uit de Bijbel. De reden dat hij theologie ging studeren was omdat hij naar antwoorden zocht op allerlei ingewikkelde vragen over God en het geloof. Er was een brandend verlangen naar steeds meer kennis over het onkenbare.

De voorliefde voor Afrikaanse spiritualiteit ontwikkelde zich eigenlijk heel langzaam bij hem, haast onopgemerkt. Door de verdieping in de traditionele Afrikaanse religies kon hij de hereniging tot stand brengen met zijn onderliggende Afrikaanse spirituele identiteit en als voorbeeld dienen voor anderen. Het is zijn missie om iedereen met Afrikaanse roots bewust te maken van de kracht, diepgang en schoonheid van de traditionele Afrikaanse religies. 


Bestel het boek hier!