Afbeelding

Kenneth Vers Babel's boek "Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie" belooft veel

AFRO Magazine columnist Kenneth Vers Babel heeft een boek geschreven.

"Keduampon, Onvolprezen God in Winti religie", gaat over “onderdrukte Afro-religieuze identiteit in een gesluierd monotheïsme”.

In de samenvatting over het boek, schrijft uitgever Boekscout: “Winti werd door de indoctrinatie van de christelijke missionarissen in Afrika en het koloniaal bewind in Suriname als afgoderij afgewezen. Afro- Surinamers zoeken God daarom in de kerk, niet binnen het Winti geloof. Op zoek naar God in Winti verbindt Vers Babel kenmerken uit traditionele West Afrikaanse godsconcepten met de Winti kosmologie en de Winti handelingspraktijk."

Afro Surinamers tussen Winti en christendom

Hij benoemt enkele hardnekkige misconcepties in Winti en biedt contemporaine theologisch onderbouwde uitleg. Als aanvulling op de curatieve Winti therapie introduceert hij een methodiek van preventieve Winti geestelijke verzorging die is gericht op spirituele groei.”

Kenneth Vers Babel's eerste opiniestuk voor AFRO Magazine “Afro Surinamers zijn geketend door het Christelijk godsconcept” in februari dit jaar, werd heel goed ontvangen, wat ook veel belooft voor zijn boek.

 Babel heeft zijn sporen verdiend als ambulant hulpverlener, unit manager in de jeugdhulpverlening, trainer in opvoedingsvaardigheden, spiritual life coach en geestelijk verzorger. Na bestuursfuncties in parochies, lid van gebedsgroepen en ingrijpende life events ontstond zijn interesse in de religie van de Afrikaanse voorouders. Tijdens zijn studie Theology and Religious Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam koos hij voor het Interfaith Spiritual Care traject. Hij verdiepte zich in de grondslagen van de grote wereldreligies, traditionele West Afrikaanse religies, Winti en combineert deze met elkaar in zijn werk als geestelijk verzorger.


Lees hier alvast een stuk uit zijn boek:

De kern van Winti religie wordt volgens Wooding (1979, 1984 ) en Stephen (1998) gevormd door de riten ten behoeve van de jaloerse winti. Het woord ‘God’ komt in de boven weergegeven definities van deze auteurs niet voor. De insteek van deze studie is om een theologische verklaring te formulern voor de stelling dat God in Winti onvoldoende wordt geprezen. Door toepassing van de Deus otiosus- en de Mediumistic theorie tracht ik, naar analogie van West Afrikaanse godsconcepten, vast te stellen welk godsconcept aan Winti ten grondslag ligt. Daarnaast poog ik de betekenis van God in Winti duidelijk te krijgen om zodoende vast te stellen of God ook binnen de context van de Winti religie benaderd kan worden. De vragen waarop ik in dit onderzoek een antwoord probeer te formuleren luiden dan ook: (1) Wat is de oorzaak dat Keduampon binnen Winti onvoldoende wordt geprezen en (2) Kan Keduampon in Winti worden gevonden, aanbeden en geprezen?

Verder lezen? Bestel het boek hier!